kenteken bakkenwagen

Registratieplichtige (land)bouwvoertuigen

Datum: 13 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 7 september 2021
Door: Hero Dijkema
Vanaf 1 januari 2021 zijn (land)bouwvoertuigen op de openbare weg registratieplichtig en gaat de maximumsnelheid omhoog van 25 naar 40 km/u. Alle voertuigen die sneller rijden dan 25 km/u moeten dan ook direct een gele kentekenplaat voeren. Registratie van bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring of schouwing door RDW kan alleen in 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Registratie-, kentekenplaat- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen in werking. Hierdoor moet het grootste deel van alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden, geregistreerd worden in het kentekenregister van de RDW.

Openbare weg
De registratieplicht geldt voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Onder wegen vallen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Maar onder openbare weg valt meer dan alleen wegen. Ook terreinen worden tot openbare weg gerekend. Onder terrein valt: een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben daar te komen. Een eigen bedrijfsterrein is daarmee ook openbare weg. Dit is vergelijkbaar met de WA-verzekeringsplicht voor motorrijtuigen: deze geldt ook voor motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen op terreinen buiten de weg.

Bestaande (land)bouwvoertuigen

Bestaande (land)bouwvoertuigen zijn in gebruik genomen vóór 1 januari 2021. Alleen in 2021 kun je bestaande (land)bouwvoertuigen administratief registreren bij de RDW en wordt conversie genoemd. Administratief betekent dat het voertuig zonder schouwing of keuring geregistreerd kan worden. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle registratieplichtige bestaande (land)bouwvoertuigen zijn geregistreerd bij de RDW, want anders mag je er niet meer mee op de openbare weg rijden. Het is dus belangrijk om je bestaande (land)bouwvoertuigen vóór 1 januari 2022 te registeren. De registratie van bestaande (land)bouwvoertuigen kost € 18,00 per voertuig.

De onderstaande bestaande (land)bouwvoertuigen, die vóór 1 januari 2021 voor het eerst in gebruik zijn genomen en op de openbare weg rijden, moeten geregistreerd worden vóór 1 januari 2022:

 • Landbouwtrekkers op wielen (categorie T), ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • Landbouwtrekkers op rupsen (categorie C), ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • Landbouwaanhangwagens (categorie R; voor transport zoals gronddumpers en silagewagens) die sneller kunnen of sneller rijden dan 25 km/u
 • Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S; getrokken werktuigen zoals balenpersen en cirkelharken) die sneller kunnen of sneller rijden dan 25 km/u
 • Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS; categorie Z; zelfrijdende werktuigen zoals oogstmachines en grondverzetmachines ) met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/u of meer


Alle bestaande landbouwtrekkers zijn registratieplichtig. Motorrijtuigen met beperkte snelheid met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/u zijn niet registratieplichtig. Vanwege hun lagere constructiesnelheid zijn bijvoorbeeld minigravers en rupskranen niet registratieplichtig. Sterker nog, als er geen registratieplicht voor een voertuig is, dan kunnen dergelijke voertuigen ook niet worden geregistreerd.

Bestaande landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen zijn registratieplichtig wanneer:

 • hun maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/u
 • er harder dan 25 km/u mee wordt gereden of
 • een ontheffing nodig is voor overschrijding van de wettelijke afmetingen of aslasten


Ontheffingsplichtige voertuigen
In de toekomst worden ontheffingen op individuele (land)bouwvoertuigen afgegeven en dan moeten ze geregistreerd en gekentekend zijn. Registreer daarom in 2021 alvast het getrokken materieel dat de wettelijke afmetingen of aslasten overschrijdt. Ontheffingen zijn nodig voor landbouwtrekkers en getrokken landbouwvoertuigen die nu al breder dan 3,00 m, langer dan 12,00 m of hoger dan 4,00 m zijn. Motorrijtuigen met beperkte snelheid, niet ingericht voor vervoer, mogen vanaf 1 januari 2021 zonder ontheffing maximaal 20,00 m lang zijn. Maximum aslasten zijn 10 ton voor niet-aangedreven assen en 11,5 ton voor aangedreven assen.

Registratie na 2021
Wanneer je een bestaand (land)bouwvoertuig ná 2021 wilt registreren, moet deze eerst wél worden gekeurd door de RDW. Dan wordt beoordeeld of het voertuig aan de voertuigeisen voldoet. Dit gebeurt op basis van de voertuigeisen zoals die golden in het bouwjaar van het voertuig. Om keuring te voorkomen is het dus zaak om al je bestaande (land)bouwvoertuig in 2021 te registreren. Dit geldt dus ook voor ontheffingplichtig getrokken materieel, zelfs als je er niet harder mee rijdt dan 25 km/u.

GV-kenteken
Bestaande (land)bouwvoertuigen met een GV-kenteken moeten ook in 2021 worden geregistreerd bij de RDW. Bestaande GV-kentekens blijven alleen geldig (ook na 2021) als je die in 2021 opnieuw tenaamsteld. Doe je dit niet, dan vervalt het GV-kenteken vanaf 1 januari 2021 en mag er niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden. Bij registratie van een GV-voertuig in 2022 of later moet het voertuig eerst worden gekeurd door de RDW.

Infographic kenteken

Nieuwe (land)bouwvoertuigen

De onderstaande nieuwe (land)bouwvoertuigen, die vanaf 1 januari 2021 voor het eerst in gebruik zijn genomen en op de openbare weg rijden, moeten geregistreerd en gekentekend worden:

 • Landbouwtrekkers op wielen (categorie T), ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • Landbouwtrekkers op rupsen (categorie C), ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • Landbouwaanhangwagens (categorie R; voor transport zoals gronddumpers en silagewagens)
 • Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S; getrokken werktuigen zoals balenpersen en cirkelharken)
 • Mobiele machines (MM; categorie U; zelfrijdende werktuigen zoals oogstmachines en grondverzetmachines ) met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/u of meer


De fabrikant, importeur of leverancier dient te zorgen dat nieuwe (land)bouwvoertuigen worden goedgekeurd, geregistreerd bij de RDW en van een kentekenplaat zijn voorzien.

Mobiele machine
Er komt in 2021 een nieuwe voertuigcategorie mobiele machines (categorie U) en dat is feitelijk de opvolger van de categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MBBS). Alle nieuwe zelfrijdende werktuigen heten dan mobiele machine. De voertuigcategorie MMBS blijft wel bestaan, maar wordt alleen nog gebruikt voor alle bestaande grondverzetmachines en zelfrijdende oogstmachines.

Ingroeiperiode
Voor nieuwe (land)bouwvoertuigen komt er een ingroeiperiode tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode is het mogelijk om nieuwe (land)bouwvoertuigen op dezelfde wijze te registreren als bestaande voertuigen tijdens de conversie. Nieuwe zelfrijdende werktuigen worden hierbij nog steeds als MMBS geregistreerd en niet als mobiele machine.

Uitzonderingen registratieplicht

Niet alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen worden registratieplichtig; er zijn wel uitzonderingen. Als een voertuig niet registratieplichtig is, kan deze ook niet vrijwillig worden geregistreerd. En deze uitgezonderde (land)bouwvoertuigen hoeven en kunnen dus ook geen kentekenplaat te voeren, behalve getrokken materieel.

De volgende (land)bouwvoertuigen zijn uitgezonderd van registratieplicht:

 • (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg rijden
 • bestaande landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een maximumconstructiesnelheid van maximaal 25 km/u en geen ontheffing nodig hebben voor overschrijding van wettelijke afmetingen of aslasten
 • landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een toegestane maximummassa (inclusief massa lading) van minder dan 750 kg
 • halfgedragen werktuigen met een steunwiel die star (in de driepuntshefinrichting) zijn verbonden met de landbouwtrekker
 • voertuigen waarvoor de bestuurder géén T-rijbewijs nodig heeft. Hieronder vallen motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines die in transportstand smaller dan 1,30 meter zijn én zijn ingericht zijn voor maaien, vegen van wegen, uitwerpselen opzuigen, sneeuw ruimen, strooien voor gladheidbestrijding of onkruid bestrijden met een tankinhoud van minimaal 100 liter (quad met spuitinstallatie) én die niet zijn voorzien van een koppeling voor een aanhangwagen of van een driepuntshefinrichting
 • heftrucks smaller dan 1,30 meter die geen aanhangwagen trekken; dergelijke heftrucks mogen wel een koppeling hebben
 • meeneemheftrucks
 • smalspoortrekkers die één of meer aanhangwagens trekken (zogenaamde fruittreintjes), die inclusief lading of uitrustingsstukken smaller zijn dan 1,30 meter en worden gebruikt tussen 1 juli en 30 november. Let op: Een losse smalspoortrekker (zonder aanhangwagens) of een smalspoortrekker die wordt gebruikt buiten de genoemde periode is dus wél registratieplichtig.
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines met een maximumconstructiesnelheid van minder dan 6 km/u; bijvoorbeeld minigravers op rupsen en rupsgraafmachines
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines met één as
 • wegenbouwmachines (asfalteermachines, walsen en asfaltfrezen) en hoogwerkers zonder zitplaats, die bezig zijn met werkzaamheden op of aan de weg


Let op: voertuigen die niet registratieplichtig zijn, moeten bij het rijden op de openbare weg nog steeds voldoen aan alle voertuigeisen, zoals verlichting, remmen enzovoort. Ook kunnen bestuurders nog steeds een T-rijbewijs nodig hebben om met een niet-registratieplichtig voertuig over de weg te mogen rijden. Zo heb je voor een heftruck smaller dan 1,30 m zonder aanhangwagen geen T‑rijbewijs nodig, maar voor een meeneemheftruck wel.

Naast de registratieplicht, zijn er nog meer veranderingen voor (land)bouwvoertuigen in 2021. Over de ingroeiperiode van de registratieplicht, kentekenplicht, APK-plicht, tachograaf en snelheidsverhoging lees je meer in andere artikelen op de website.