keuring RDW MM Vervaet Biervliet bron Hero - 2020

Kosten registreren nieuwe (land)bouwvoertuigen blijven beperkt

Datum: 5 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 7 januari 2021
Door: Hero Dijkema
In een reactie op een brandbrief van Cumela, LTO, Fedecom en BMWT heeft het ministerie van I en W besloten om de registratie van nieuwe (land)bouwvoertuigen anders aan te pakken. Hierdoor blijven de kosten beperkt tot 61 euro per voertuig. Door het instellen van een zogenaamde ingroeiperiode kunnen nieuwe (land)bouwvoertuigen toch snel en zonder keuring een kenteken krijgen.

De ingroeiperiode van een half jaar is de uitkomst van de brandbrief die Fedecom, BMWT, Cumela en LTO Nederland begin december naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben gestuurd. Aanleiding voor de brief was dat de kosten van identificatie en registratie van nieuwe (land)bouwvoertuigen hoger zouden uitvallen dan de 61 euro zoals eerder op vragen van de Tweede Kamer is aangegeven. Ook is door de branches het verzoek gedaan om invoering van versnelde inschrijving van alle (land)bouwvoertuigen die voorzien zijn van een COC-verklaring. Door het uitstel van de goedkeuringsplicht tot 1 juli 2021 en de ingroeiperiode is de minister hieraan tegemoet gekomen.

Tijdige levering
Door de ingroeiperiode wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij tijdige levering van nieuwe (land)bouwvoertuigen. Wanneer goedkeuring en registratie via het reguliere proces onverhoopt te lang duurt, kan het voertuig toch worden uitgeleverd. De registratie moet dan door de nieuwe eigenaar worden gedaan.

Een ingroeiperiode van een half jaar houdt in dat nieuwe (land)bouwvoertuigen via verschillende wegen kunnen worden geregistreerd. Een belangrijke aanpassing is dat de verplichte goedkeuring en identificatie van nieuwe (land)bouwvoertuigen een half jaar wordt uitgesteld. De ingroeiperiode is vooral bedoeld om alle betrokken partijen bij nieuwe (land)bouwvoertuigen te leren omgaan met de bestaande processen die gebruikelijk zijn in de voertuigbranche. Voor alle duidelijkheid: nieuwe (land)bouwvoertuigen zijn voertuigen die voor het eerst in gebruik worden genomen vanaf 1 januari 2021.

Een belangrijke aanpassing is dat de verplichte goedkeuring en identificatie van nieuwe (land)bouwvoertuigen een half jaar wordt uitgesteld

Nieuwe (land)bouwvoertuigen kunnen op twee manieren worden geregistreerd:

  1.  Via het reguliere proces, waarbij het voertuig door de RDW wordt goedgekeurd en geïdentificeerd bij de fabrikant of leverancier. Zelfrijdende werktuigen worden dan geregistreerd als de nieuwe voertuigcategorie mobiele machine. Deze route wordt dus gedaan door de fabrikant of leverancier en niet door de nieuwe voertuigeigenaar.
  2. Via het conversieproces voor bestaande (land)bouwvoertuigen tot 1 juli 2021, door de online registratie bij RDW. Nieuwe (land)bouwvoertuigen worden dan door de eerste eigenaar zelf bij de RDW geregistreerd. Nieuwe zelfrijdende werktuigen worden dan echter geregistreerd als voertuigcategorie motorrijtuig met beperkte snelheid en niet als mobiele machine.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen nieuwe (land)bouwvoertuigen alleen nog via het reguliere proces worden geregistreerd. Dat betekent dat de fabrikant, importeur of leveranciers zorgt voor de goedkeuring, identificatie en registratie van de nieuwe voertuigen.

Versnelde inschrijving
Op 1 juli hoopt het RDW haar processen zodanig ingericht te hebben dat identificatie en registratie van nieuwe (land)bouwvoertuigen met een Europese typegoedkeuring (met CvO/CoC-verklaring) of een nationale goedkeuring of vanaf 1 juli 2021 via de zogenaamde versnelde inschrijving mogelijk is. Voor nieuwe (land)bouwvoertuigen met een individuele goedkeuring wordt het logistieke goedkeuringsproces in samenwerking met de sector, verder geoptimaliseerd. Door de versnelde inschrijving op digitale wijze en betere goedkeuringsprocessen kunnen de kosten beperkt worden gehouden.