waterschap, scheldestromen

Geef je mening over de samenwerking met waterschappen

Datum: 16 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 16 juli 2021
Door: Nico Willemsen
Geef je mening en help ons de samenwerking met de waterschappen te verbeteren.

Tijdens de ledenvergadering van sectie Grondverzet & Cultuurtechniek op 13 november 2019 ondertekende Cumela het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing. Sindsdien hebben wij ook een zetel in het overleg ‘Samenwerking Waterschaps Werken’ (SWW) waar we samen met andere brancheverenigingen met waterschappen actuele kwesties behandelen die er spelen in de samenwerking met elkaar zoals bijvoorbeeld de Projectenkalender.

Geef je mening

Het onderzoek kan tot vrijdag 11 december 2020 ingevuld worden.

Marktvisie
De marktvisie moet bijdragen aan een betere samenwerking met de markt en professionalisering van het publiek opdrachtgeverschap van de waterschappen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie maken dat een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.

Onderzoek
Het SWW heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of en zo ja hoe de marktvisie bijdraagt aan de doelstellingen. Dit wordt uitgevoerd door de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Van bestuur/directie tot aan de werkvloer. Bij de waterschappen, maar zeker ook bij aannemers, cumelabedrijven, ingenieursbureaus, adviesbureaus en (toe)leveranciers. Je kunt het onderzoek ook invullen als je niet op de hoogte bent van het bestaan en/of de inhoud van het visiedocument.