Cumela Groenkeur certificering

Groenkeur-normen 2023 voldoen aan verbeterde ISO-normen

Datum: 28 maart 2024
Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024
De Groenkeur-normen 2023 sluiten volledig aan op de recente aanpassingen van ISO-normen. Klimaatverandering vaak wordt beschouwd als een relevant onderwerp in de context van een managementsysteem. Om die reden heeft ISO op 23 februari 2024 voor alle normen voor managementsystemen een amendement gepubliceerd. Deze toevoeging benadrukt specifiek dat klimaatverandering ook moet worden meegenomen. Het is namelijk een belangrijke externe factor die organisaties nu moeten overwegen. Dit onderwerp komt vanaf heden bij elke audit aan de orde.

Het amendement heeft betrekking op paragraaf 4.1 en 4.2 en is van toepassing op onder meer ISO 9001 en ISO 14001. In de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen 2023 is dit al opgenomen. Auditoren moeten met de nieuwe toevoeging over klimaatverandering nagaan of deze is meegenomen en evalueren of dit wordt opgenomen in doelstellingen en of er risicobeperkende maatregelen zijn getroffen. 

Als een gecertificeerd bedrijf niet of onvoldoende kan aantonen dat alle relevante interne en externe issues zijn vastgesteld, inclusief klimaatverandering, moet een passende afwijking of verbeterpunt worden overwogen. Deze gang van zaken wordt sinds de publicatie van de vernieuwde Groenkeur-normen 2023 sinds juli 2023 meegenomen in iedere audit. Deelnemers van Groenkeur en de auditoren geven aan dat de overgang naar de nieuwe norm soepel verloopt. Bedrijven pakken de gewijzigde normen snel op, ook omdat veel bedrijven dit onderwerp zelf ook al geadresseerd hadden.

Groenkeur en Stichting Groene Erkenningen

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in de groene buiten- en binnenruimte. Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten. Groenkeur is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Groene Erkenningen. De stichting is een schemabeheerder en beheert diverse examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.

Hulp nodig bij certificeringen?

Voor meer informatie over certificeringen kun je terecht op www.cumela.nl/advies/certificering. Heb je vragen, wil je sparren of heb je behoefte aan advies op het gebied van certificeringen? Bel dan onze adviseurs via 033 247 49 40 of stuur een mail naar [email protected]. We helpen je graag!