handen

Aarzel niet, begin nu! Je bedrijf overdragen is complex

Datum: 10 mei 2023
Laatst bijgewerkt: 10 mei 2023
Door: Ad Karelse
Bij bijna alle bedrijven waar wij de bedrijfsoverdracht begeleiden, horen we: “Er komt toch meer bij kijken dan ik dacht”. Het is een lang durend proces, want het gaat over hele cruciale beslissingen met een langdurige impact en over grote bedragen. Begin dus op tijd met oriënteren. We geven je een inkijkje in het proces.

Hoewel we het bij wijze van spreken van de daken schreeuwen dat je op tijd moet beginnen met de bedrijfsoverdracht, vinden ondernemers het lastig om te starten met de voorbereidingen. Vaak blijft het bij enkele opmerkingen in de zin van ‘dat moeten we binnenkort maar eens bespreken met de accountant’ en vervolgens blijven acties uit. Wat zorgt er voor die aarzeling?

Hierom vinden ondernemers het lastig om te starten met de voorbereidingen:

  • Daar hebben we nu geen tijd voor; het is veel te druk
  • Is junior wel capabel, zit er wel voldoende gedrevenheid?
  • Is het financieel haalbaar?
  • Hoeveel is het bedrijf eigenlijk waard?
  • Als junior het overneemt, wat moet ik dan gaan doen?
  • Wil ik het roer wel over geven?
  • Kunnen wij, junior en senior, wel door één deur?
  • Wil junior wel de juiste koers voor het bedrijf?
  • Junior wil het bedrijf we overnemen, maar niet samen met de andere junior.

‘Een bedrijf overdragen, dat leer je niet op school en meestal krijg je geen herkansing’

Stap voor stap aan de slag  

Als je stap voor stap het proces doorloopt, wordt je nooit voor het blok gezet en hoef je pas naar de volgende stap als je tevreden bent over de vorige. Maak er een project van met een begin en een eind. Graag geven we je een inkijkje in het proces. Download het uitgebreide Stappenplan Bedrijfsoverdracht onderaan deze pagina.

Wat wil je zelf?
Het begint met het onder woorden brengen van de wat je wilt als ondernemer. Wil ik geleidelijk afbouwen, of in één keer stoppen? Wat ga je doen met je leven nadat je uit het bedrijf bent gestapt?

Ambities in kaart brengen
Vervolgens ga je kijken welke koers het bedrijf moet varen om het voortbestaan te kunnen borgen. Wat moet je opvolger kunnen en kennen om dat mogelijk te maken? Daarin neem je de ambities van junior mee en ook zijn specifieke kwaliteiten en ook bedenk je hoe jouw medewerkers en je klanten waarschijnlijk gaan reageren op de nieuwe leiding.

Wat is je bedrijf waard?
Bekijk wat je bedrijf waard is en op welke wijze je die waarde uitgekeerd wilt krijgen. Is dat voldoende voor jou als senior om het leven na het ondernemerschap te financieren? Kan junior dan ook nog zijn boterham verdienen en de nodige investeringen blijven doen?

Fiscaal en juridisch
Geef voldoende aandacht aan de fiscale gevolgen en mogelijkheden, voor zowel de overdrager als voor de nieuwe ondernemer. Ook juridisch moet een en ander goed geregeld en vastgelegd worden om knelpunten en conflicten in de toekomst te voorkomen.

Hoe ga je met elkaar om?
Op welke wijze is de communicatie na de overdracht geregeld, tussen jou en de nieuwe eigenaar en eventueel met andere familieleden? Denk ook aan andere zaken en omstandigheden  in de familiesfeer waar je rekening mee moet houden.

Kies voor een onafhankelijke adviseur

Op alle vragen vind je stap voor stap de antwoorden en wordt de overdracht zorgvuldig voorbereid. Op die manier is de kans op een fijne overdracht het grootst. Een onafhankelijke adviseur kan daarbij als procesbegeleider van grote betekenis zijn. Hij zorgt voor voldoende focus op de voortgang en kan professioneel omgaan met eventuele gevoeligheden.

Dit voorbeeld zien we vaak
De jonge ondernemer wil gas geven en vooruitgang boeken. De oude ondernemer wil veilig stellen wat hij of zij heeft bereikt. Dit zijn vooroordelen natuurlijk, maar het speelt soms wel mee en op zich is dat ook helemaal niet zo vreemd. Beiden hebben een legitiem belang. Daarnaast heeft senior vaak meer moeite met loslaten, dan hij wil toegeven en zou junior meer van betekenis willen zijn. Kortom in de overgangsfase kan professionele begeleiding vaak van waarde zijn en voor alle betrokkenen het goede gevoel geven.

Professionele procesbegeleiding van Cumela
De bedrijfskundig adviseurs van Cumela Advies hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van bedrijfsoverdrachten in de cumelasector. Dat geldt zowel voor opvolging in de familie, als voor aan- en verkoop van bedrijven in onze sector. Begin op tijd met oriënteren en schroom niet om een beroep te doen op de kennis binnen Cumela Advies.