gewas

Gebruik subsidie onderwerken vanggewas en groenbemester

Datum: 14 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2024
Door: Maurice Steinbusch
Ook loonwerkers mogen vanaf donderdag 20 juni een beroep doen op de subsidie geïntegreerde gewasbescherming. Dit om een andere manier van gewasverzorging aan te jagen. Onder de regeling vallen investeringen in een: messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. Middelen om een vanggewas of groenbemester mee onder te werken of klein te maken.
Twee subsidies

Het doel van de investeringen onder de regeling geïntegreerde gewasbescherming moet zijn: ziekten, plagen en onkruiden tegengaan met preventieve of niet-chemische maatregelen. Alleen dan krijg je subsidie. Die subsidie is 35 procent van het aankoopbedrag. Bij overschrijding bepaalt een loting wie krijgt en wie niet. Zorg daarom dat je er donderdag 20 juni bij bent als je interesse hebt. 

De tweede subsidie waar je gebruik van kunt maken richt zich op samenwerken en innovatie. Die ging op 3 juni open. Onder deze regeling krijg je 50 procent subsidie op de kosten van een innovatieproject.

Beiden sluiten vrijdag 28 juni om vijf uur 's avonds. 

Voor wie?

Zowel boeren als loonwerkers mogen meedoen. Let op. Deze regeling is alleen voor degene die vorig jaar geen subsidie kregen. Ook kun je maar aan een regeling tegelijk meedoen. Inschrijven voor beiden mag niet. 

Hoeveel?

Er zit € 2.250.000 in de pot voor geïntegreerde gewasbescherming, Hier geldt: een ondergrens van € 5.000 euro (€ 14.286 investeringskosten) en een maximum van € 75.000 per aanvraag. 

In de pot voor innovatie zit € 750.000. De ondergrens staat op € 25.000 subsidie (aanvraag van ten minste € 50.000) en de maximum subsidie ligt op € 125.000 per aanvraag.

Welke eisen aan machines?

De machine kan een van de volgende vijf bewerkingen uitvoeren. De machine kan groenbemesters en vanggewassen:

  • vernietigen;
  • afmaaien;
  • verhakselen;
  • kapot frezen;
  • inwerken.
     

Enkele voorbeelden: een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. 

De investeringssubsidie kan ook gaan naar een praktijkrijp bedrijfsmiddel dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden. Werk je met andere bedrijven samen dan kun je samen een aanvraag doen. 

Lees hier meer over de subsidie geïntegreerde gewasbescherming: Investeren in gewasbescherming

Welke eisen voor innovatie?

Voor de subsidie samenwerken aan geïntegreerde gewasbescherming staat de eis dat je dit een samenwerkingsverband doet. Ook loonbedrijven en mechanisatiebedrijven kunnen onderdeel zijn van de samenwerking.

Lees hier meer over de subsidie innovatie: Samenwerken aan innovatie

Hulp nodig?

Wil je sparren over de subsidie? Wil je meer weten? Of je bedrijfseconomisch resultaat helemaal eens tegen het licht houden? De adviseurs van Cumela Advies helpen je er graag bij.