Column - Erbij zijn

Datum: 7 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 7 juli 2022
Door: Gerwin Otten
Ken je dat gevoel van ergernis? Er wordt drukte gemaakt om zaken die vroeger vanzelfsprekend waren. Bijvoorbeeld als je op het platteland woonde, reden er rammelende trekkers door het dorp. Nu ondervinden mensen geluidsoverlast van de stillere moderne machines. Wat is er aan de hand, waarom liggen we onder een vergrootglas?

De laatste decennia zijn de maatschappelijke acceptatie en de burgerinzichten veranderd. Het buitengebied is ontdekt als woon- en recreatiegebied. Burgers en belanghebbenden zijn mondiger en hebben zich lokaal verenigd, zoals lokale fietsers in de toerfietsclub, dorpelingen in een dorpsraad et cetera. Je ziet dat deze lokale partijen een grote maatschappelijke en politieke invloed hebben.

Den Haag dereguleert, dat wil zeggen dat er nog meer ingewikkelde uitvoering op de schouders van de lokale overheid terecht komt. Je ziet dat een wethouder of raadslid bijvoorbeeld worstelt met de beslissing welke bedrijven in het buitengebied mogen worden gevestigd, of er wel of geen bermen moeten worden gemaaid of tot hoe laat je werkzaamheden mag uitvoeren.

Ik zie dat beleidsmakers en ambtenaren niet op de hoogte zijn van de belangen en de werkwijze van de diverse sectoren. Dat maakt het lastig om een weloverwogen belangenafweging te maken. Daarnaast worstelen gemeenten met complexe nieuwe wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Omgevingswet, waarin juist veel ruimte is voor de mening van betrokkenen. Waar haal je als beleidsmaker de kennis en informatie vandaan?

Invloed nemen begint met erbij zijn, je bescheidenheid of onzekerheid afwerpen en beleidsmakers te vertellen wat voor belangrijke bijdrage jij en je collega’s met mens en materieel leveren aan de fijne werk- en leefomgeving in je gemeente. Er is behoefte aan raad en daad.

We hebben met de campagne Cumela gaat Lokaal (cumela.nl/cumela-gaat-lokaal) de zaken voorbereid om je te helpen met de gespreksvoorbereiding en uitnodiging. Met het campagnemateriaal heb je een praktisch middel in handen om invloed te nemen en te krijgen bij gemeenten. Nodig die mensen uit op de koffie! Inmiddels zijn de meeste wethouders benoemd en geïnstalleerd. Een mooi moment om ze aan het begin van hun termijn uit te nodigen.

De reacties van leden, raadsleden en wethouders zijn positief. Er wordt kennis gedeeld en er worden constructieve afspraken gemaakt. Alleen door je te verenigen, erbij te zijn en elkaar te leren kennen, gaan we van ergernis naar constructief overleg.

Cumela Nederland

Gerwin Otten

Bedrijvenadviseur