Leo De Boer

Column - 'Nederland draait op familiebedrijven'

Datum: 23 april 2024
Laatst bijgewerkt: 23 april 2024
Door: Leo de Boer
In de afgelopen maanden zijn er drie nationale onderzoeken gepresenteerd over de prestaties van familiebedrijven in Nederland. Dat zijn onderzoeken door PWC, SEO (UvA) en Nyenrode. Alle drie zijn ze unaniem positief over de rol van de familiebedrijven in onze economie.

Alle onderzoekers concluderen dat familiebedrijven de economische stabiliteit van Nederland vergroten. Ze verkleinen de effecten van economische dips, werkloosheid en faillissementen. Ook stellen ze vast dat het bij familiebedrijven vaak niet draait om winstmaximalisatie, maar om de gezonde toekomst van het bedrijf, iets wat we goed herkennen binnen onze cumelabedrijven. Ook voor medewerkers brengt dit een voordeel, benadrukken ze. Deze personeelsleden hebben in mindere tijden bij een familiebedrijf een hogere baanzekerheid. In Nederland zijn van de 490.000 bedrijven met medewerkers er 300.000 een familiebedrijf. Dit betekent dat bijna één op de drie Nederlanders in een familiebedrijf werkt. In onze sector is dat aandeel nog veel groter. Daar is ongeveer 99 procent van de bedrijven een familiebedrijf.

De voordelen die de onderzoekers naar voren brengen over het familiebedrijf kunnen we bij Cumela alleen maar bevestigen. Dagelijks staan we in contact met die bedrijven en werken we samen met deze ondernemers. Waarbij het bijzonder is dat in onze sector zelfs bijna honderd procent een MKB/familiebedrijf is. Het zijn de bedrijven, groot en klein, waar Nederland op draait.

Een interessant punt in de onderzoeken is dat familiebedrijven fijn zijn om in te werken. De baanzekerheid is groter en je wordt, volgens het PWC-onderzoek, ook minder snel ontslagen als het een keer tegenzit. Het is er ook minder hijgeriger dan in beursgenoteerde multinationals. Juist in de huidige arbeidsmarktkrapte hebben we hier dus een extra plus in handen bij het vinden van nieuwe mensen. Gebruiken we die ook?

Een kritische noot in het onderzoek is dat er in familiebedrijven wat minder oog voor diversiteit lijkt te zijn. Dat is jammer en kan - zeker op de wat langere termijn - een gemiste kans zijn.

Het wordt tijd dat de politiek het grote belang van familiebedrijven onderschrijft. De wereld bestaat niet alleen uit NV’s die zich wel of niet in het buitenland vestigen. Ons ‘blijfklimaat’ is cruciaal. Zo is voor ons de BOR (wettelijke bedrijfsopvolgingsregeling) essentieel, vanuit het karakter van het familiebedrijf, dat in onze sector ook nog zeer kapitaalsintensief is. Mede om die reden is onlangs voor onze nieuwe voorzitter Carolien van Vliet een plek ingeruimd in het Platform Familiebedrijven van VNO-NCW. Daar houdt ondernemend Nederland de vinger aan de BOR-pols. We zijn blij dat we ook op deze manier de belangen van onze familiebedrijven kunnen verdedigen en kunnen laten zien dat Nederland draait op familiebedrijven.

Cumela Nederland

Leo de Boer

Algemeen directeur