Leo De Boer

Column - Mestcrisis vraagt nu om oplossingen

Datum: 8 mei 2024
Laatst bijgewerkt: 4 juni 2024
Door: Leo de Boer
Op 25 april was het debat in de Tweede Kamer over de aanhoudende mestcrisis. Op de achtergrond zorgde de acute druk op de mestmarkt ervoor dat de gemoederen flink verhit raakten. Bijzonder is dat ondanks de urgentie van het probleem, de aangedragen oplossingen blijven hangen in middellange tot lange termijndenken. Oorzaak en gevolg worden door elkaar gehaald.

De huidige druk op de mestmarkt, is grotendeels een gevolg van twee opeenvolgende zeer natte voorjaren wat het uitrijden van mest op landbouwgrond ernstig belemmerd. Het gevolg zijn overvolle mestopslagen en stijgende prijzen, een direct gevolg van de simpele wet van vraag en aanbod en zeker niet het manipulatieve handelen waar sommigen de mesthandel van beschuldigen.

Terwijl sommige partijen de huidige situatie aangrijpen om te pleiten voor het behoud van derogatie, verliezen we uit het oog dat de echte effecten van de afbouw van deze regeling pas de komende jaren merkbaar zullen zijn. Het is duidelijk: de werkelijke uitdagingen liggen elders. Namelijk het vinden van extra ruimte voor de toenemende hoeveelheid overschotsmest.

De oproep voor het behoud van derogatie vertroebelt niet alleen de analyse van de huidige marktdruk, maar het toont ook een gebrek aan erkenning van de rol van onze mestintermediairs. Al 40 jaar leveren zij hun diensten aan de agrarische sector en hebben er jaar na jaar voor gezorgd dat alle mest nuttig werd gebruikt. Door de binnenlandse markt bij akkerbouwers zo goed mogelijk te benutten, maar ook door exportmarkten te ontwikkelen.  Door die inzet is het gelukt om elk jaar alle overschotmest geplaatst te krijgen en is de buitenlandse akkerbouw nu een dankbare gebruiker van onze mest om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en als vervanger van kunstmest.  Wij als brancheorganisatie ondersteunen onze ondernemers in het vergroten van hun kennis en het benutten van ons gezamenlijk netwerk. We koppelen machinefabrikanten aan ondernemers met vernieuwende ideeën. We richten ons niet alleen op politieke oplossingen voor de korte termijn, maar ook op praktische innovaties die waar mogelijk direct verlichting kunnen bieden.

Door de politieke formatie is het moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich zal ontwikkelen. De mogelijkheid bestaat dat we over drie weken weer terug bij ‘af’ zijn en opnieuw moeten beginnen. Of met een nieuwe minister die er weer anders in zit... We zullen zien.

Met de innovatieve hulpmiddelen van onze leden en hun expertise blijven we intussen zoeken naar mogelijkheden om deze acute crisis het hoofd te bieden. Dat doen we door zodra het kan de uitrijmogelijkheden maximaal te benutten en te zoeken naar nieuwe exportmogelijkheden. Zo hopen we de acute crisis op te lossen. Voor de lange termijn moeten we samen met onze ondernemers en de agrarische sector zoeken naar technische oplossingen om ook bij extreem weer meer mest te kunnen plaatsen zonder de percelen kapot te rijden en zullen we nog meer moeten inzetten op het maken van mest op maat voor het buitenland. Innovatie en vertrouwen in ondernemerschap is dus het antwoord. 

Het is tijd voor actie, tijd om te innoveren en bovenal, tijd om als sectoren samen te staan tegen de wisselvalligheden van het weer en van de wetgeving. 

Dit artikel verscheen eerder op www.boerderij.nl.

Auteur

Cumela Nederland

Leo de Boer

Algemeen directeur