Concurrentiebeding en zzp-regelgeving

Datum: 30 april 2024
Laatst bijgewerkt: 30 april 2024
Door: Jacqueline Tuinenga
Ondanks een demissionair kabinet blijven er wetsvoorstellen komen die om een reactie vragen. Zo is onlangs een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel ten aanzien van de modernisering van het concurrentiebeding. Voor onze sector geen hot topic, maar toch zitten hier weer een paar aspecten aan die het in dienst nemen van personeel onaantrekkelijk maken.

In het nieuwe voorstel wordt de werknemer optimaal beschermd en krijg je het gevoel dat de werkgever wordt gezien als machtige instantie die vooral tot doel heeft om personeel te misbruiken. Dat in het voorstel de maximale duur van het concurrentiebeding wordt vastgelegd, dat de geografische reikwijdte wordt beperkt en dat het zwaarwegende bedrijfsbelang goed moet worden gemotiveerd, kunnen wij billijken. Wat vooral steekt, is een verplichte financiƫle bijdrage als de werkgever gebruik maakt van dit beding. Per maand heeft de werknemer dan recht op een half maandsalaris. Ik vraag mij af of de werknemer zodanig wordt belemmerd op de arbeidsmarkt dat dit gelijk staat aan een half maandsalaris. Je begrijpt het al: een reactie is in voorbereiding.

Ander nieuws van de afgelopen week is het bericht dat de Belastingdienst zich opmaakt voor het einde van het handhavingsmoratorium. Dat wil zoveel zeggen als dat de Belastingdienst gaat weer handhaven op de kwalificatie van arbeidsrelaties en dan gaat beoordelen of zelfstandigen wel als zelfstandige opereren. Dit is de beruchte zzp-regelgeving. De ambitie is om dit vanaf 1 januari 2025 te gaan oppakken. Dat de Belastingdienst zich hierop voorbereidt, is begrijpelijk. De organisatie moet immers staan als de wet ingaat. Wat ik echter mis in de gepubliceerde documentatie is wat nu de kenmerken zijn. Wanneer is een zelfstandige werkelijk een zelfstandige? Die duidelijkheid is essentieel voor werkgevers, maar ontbreekt dus nog in de stukken. Ik ben benieuwd hoe een en ander gaat uitwerken. We houden je op de hoogte.

Cumela Nederland

Jacqueline Tuinenga

Beleidsmedewerker sociale zaken