helmen

Vragen Veiligheidsladder (deel 1)

Datum: 15 september 2021
Laatst bijgewerkt: 15 september 2021
Per 1 januari is op grotere bouwplaatsen de veiligheidsladder verplicht. Wanneer en voor wie behandelen we in een serie vraag en antwoord. Dit is het eerste deel, binnenkort de volgende serie vragen. In deze aflevering; bij welke bedrijven verplicht, wanneer ben je vrijgesteld, welke stappen moet je zetten en wanneer gaat het in?

Welke bedrijven en organisaties kunnen vragen naar de Veiligheidsladder?
Veiligheid in Aanbestedingen (ViA), in de praktijk veelal Veiligheidsladder (of Safety Culture Ladder) genoemd, komt voort uit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Opdrachtgevers die deze governance code hebben ondertekend nemen veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen of contacten. Het gaat onder meer om de volgende bedrijven:

 • Ballast Nedam
 • Bam
 • DuraVermeer
 • Heijmans
 • KWS
 • Ploegam
 • ProRail
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Strukton
 • Van Den Herik
 • VolkerWessels
 • Van Oord

Ook TenneT past de Safety Culture Ladder in samenwerking met haar leveranciers toe. Zo zijn 80 van haar leveranciers gecertificeerd voor trede 3 of 4.

Via deze link kun je nagaan welke organisaties onderschrijver zijn van de governance code. Deze onderschrijvers passen de code toe.

Is jouw opdrachtgever geen ondertekenaar of onderschrijver dan kan het verstandig zijn om met je opdrachtgever te overleggen over hun standpunt betreffende de Veiligheidsladder.

Wanneer ben ik vrijgesteld voor de Veiligheidsladder?
Wanneer de contractwaarde tussen jou en de opdrachtgever lager is dan € 100.000 dan geldt een vrijstelling voor de Veiligheidsladder.

Bij de contractwaarde gaat het om de hoogte van de verwachte omzet van de betreffende opdracht (exclusief BTW). Opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen (maar zijn hiertoe niet verplicht) om bij vaste ketenpartners in de matrix niet uit te gaan van de contractwaarde per geval, maar van de gemiddelde jaaromzet van alle opdrachten aan die ketenpartner over de voorgaande drie jaren. Bij een meerjarig onderhoudscontract of bij een raamcontract moet als contractwaarde worden uitgegaan van de verwachte jaarlijkse omzet van dat contract.

Verder zijn bedrijven tot 5 arbeidskrachten vrijgesteld. Ook bij leveringen en verhuur van machines zonder bemanning is de Veiligheidsladder in veel gevallen niet van toepassing.

Het maakt niet uit of er sprake is van aangenomen werk of regiewerk.

Welke stappen moet ik nu als eerste zetten om duidelijk te krijgen wat ik moet doen om te voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder?
Allereerst is het verstandig om voor belangrijke opdrachtgevers te bepalen of en zo ja, op welk niveau je dient te certificeren? Hiervoor is een handig stroomschema ‘ViA-certificering nodig? Dit moet u weten en doen?’ (zie bijlage). Het is verstandig om deze te doorlopen.

Wanneer je voor jezelf duidelijkheid hebt wat de eisen zijn, kan het verstandig zijn om daarover afstemming te hebben met de opdrachtgever. Ook kun je afstemming zoeken met de Ondernemerslijn van Cumela Nederland als je niet goed weet wat verstandig is om te doen.

Bijvoorbeeld in het geval dat u enkel opdrachten uitvoert onder € 100.000, maar dit jaarlijks voor een opdrachtgever wel uitkomt boven € 1.000.000. Of wanneer u vooral grondwerk uitvoert, maar in sommige situaties ook de aanleg van een kunstwerk voor uw rekening neemt.

Het is zo 1 januari 2022. Heb ik nog tijd om aan de eisen van de Veiligheidsladder te voldoen?
Certificerende instellingen hebben een volle agenda en er lijkt weinig ruimte te zijn. Het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen, offertes op te vragen en eventueel opdracht te verstrekken.