kantoor Cumela Nijkerk  2020

Statuten 2022

Onze statuten zijn regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Ze zijn vastgelegd door de notaris en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

In 2022 zijn de statuten volledig herzien. Ongebruikte bepalingen zijn eruit gehaald en ze zijn geactualiseerd naar huidige wet- en regelgeving.
Naast statuten heeft Cumela zes reglementen die in aanvulling op de statuten beschrijven hoe de vereniging is georganiseerd.

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024