renault E tech T elektrische truck

Subsidie elektrische trucks op dag twee uitverkocht

Datum: 2 april 2024
Laatst bijgewerkt: 2 april 2024
Door: Herma van den Pol
Het duurde een dag langer dan tijdens de vorige ronde, maar op dag twee was de subsidiepot voor AanZet alsnog uitverkocht. In totaal stelde de overheid €45 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen ondernemers 600 elektrische trucks aanschaffen. Ook Cumela stimuleerde ondernemers van deze regeling gebruik te maken.

Ondernemers dienden in twee dagen 647 aanvragen in en trokken zo de pot voor de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZet) leeg. Het totale aangevraagde budget komt daarmee namelijk uit op €46,5 miljoen. In de pot zat €45 miljoen. Anders dan de ronde van een jaar geleden kon een onderneming maar een aanvraag per dag indienen. Dit om meer ondernemers de kans te geven een aanvraag in te dienen. 

Aanvragen beoordelen

Welke ondernemers daadwerkelijk subsidie krijgen maakt de overheid de komende tijd bekend. Om dat te kunnen bepalen gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nu eerst de aanvragen beoordelen. Ook gebeurt het volgens de dienst soms dat ondernemers zelf een aanvraag intrekken. "Komt er uiteindelijk meer geld vrij dan vindt er een loting plaats tussen de aanvragen van dag 3", meldt RVO. 

In totaal kunnen ondernemers met steun van de overheid investeren in 600 elektrische, zogenaamde zero-emissie, vrachtwagens. "In Nederland rijden nu 740 volledig elektrische vrachtwagens rondt", zegt RVO. Onder dat aantal vallen niet de waterstofvrachtwagens. De Nederlandse overheid wil dat er in 2025 minimaal duizend uitstootvrije vrachtwagen op de weg rijden. In 2030 moet dat aantal oplopen naar 16.000 om in 2040 het doel te halen dat alle nieuwe vrachtwagen op de weg zonder emissie rondrijden.