groenvoorziening, boom, 2023

Steeds meer moeilijk vervulbare vacatures

Datum: 14 april 2023
Laatst bijgewerkt: 14 april 2023
Door: Herma van den Pol
Hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers zoeken bij uitstek nieuwe medewerkers. Dit door een toenemende interesse vanuit de samenleving in groen als oplossing voor problemen. Tegelijkertijd ziet het UWV bij hoveniers veel moeilijk vervulbare vacatures. Net zoals in het loonwerk. Iets wat alleen maar gaat toenemen.

Wat zijn de beroepen met voldoende tot goede baankansen? Loonwerkers, landbouwmachinisten en tractorchauffeurs, hoveniers / groenonderhoud, boomverzorgers, greenkeepers, meewerkende voormannen / teamleiders en keurmeesters. Om er maar een paar te noemen. 

Tegelijk worstelt ongeveer de helft van de hoveniers en groenvoorzieners met moeilijk vervulbare vacatures. Dit blijkt uit de conjunctuurenqu√™te van CBS. De tekorten zijn zelfs zo groot dat het bij steeds meer ondernemers de bedrijfsvoering belemmert. Ook in het loonwerk worstelen ondernemers met een stijgend aantal lastig in te vullen vacatures, meldt onderzoek van Colland door ABF Research. 

Concurrentie

"Modern loonwerk vraagt om technisch goed opgeleid personeel dat gecertificeerd is om met uiteenlopende machines te werken", zo meldt het UWV. En daar knelt het. Dit is namelijk ook de groep waaruit onder meer bouwbedrijven en grondverzetters hun medewerkers halen. "De concurrentie om technisch personeel neemt toe." Die concurrentie komt ook vanuit andere deelsectoren. Denk aan bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs. Het aantal banen voor technische geschoolde mbo-ers overtreft ruimschoots het aantal afstudeerders. Een groene opleiding is daarbij vaak niet nodig. Als gevolg daarvan vinden agrarische loonbedrijven lastig nieuw personaal zoals tractorchauffeurs en landbouwmachinisten.

Hoewel het UWV geen oplossingen aandraagt licht ze er wel een sector uit die dit aanpakt. "De toegenomen vraag naar technisch geschoold personeel in de sector, biedt kansen voor werkzoekenden. Er zijn echter ook andere sectoren waarmee geconcurreerd wordt in de zoektocht naar personeel met technische kennis en vaardigheden. Binnen de glastuinbouw is hiervoor dan ook een leerwerktraject ontwikkeld en opgezet op initiatief van sociale partners zoals Glastuinbouw Nederland en CNV Vakmensen." Dit project heet 'Sleutel aan je toekomst'.  Wat de resultaten daarvan zijn noemt UWV niet. 

Actie nodig

Wel geven deze cijfers en geluiden uit het veld aan dat de tekorten richting de toekomst gaan oplopen. "In vergelijking met het totale mbo daalt het aandeel studenten dat een groene mbo-opleiding volgt", stelt UWV. Daar bovenop concurreren loonwerkers in diverse delen van Nederland nu vaak met bedrijven die veel hogere lonen kunnen betalen en regelmatiger werktijden bieden. Het levert een steeds groter spanningsveld op en bij de eerste zelfs al de noodzaak om de bedrijfsvoering aan te passen.  

Het positieve nieuws tegen deze achtergrond is dat het UWV ziet dat de maatschappij steeds meer naar groen kijkt als oplossing voor problemen. "Het gaat dan om hittestress, verlies aan biodiversiteit en opvang van piekbelasting bij extreme buien. Daardoor neemt de vraag naar hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers toe."