Rapport remkes

Rapport Remkes: Wat wel kan

Datum: 5 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022
Vandaag presenteerde Johan Remkes zijn rapport over het vinden van een oplossing voor de stikstofcrisis. Nadrukkelijk noemde hij dit geen plan maar een denkrichting. Het is volgens hem aan het kabinet om deze denkrichting om te zetten in een breed alomvattend plan.

Het 60 pagina’s omvattende rapport is te lang om nu al vanuit Cumela een reactie te geven. Onze beleidsmedewerkers zullen het eerst lezen en van daaruit oordelen hoe we daar als sector mee verder kunnen en welke adviezen we mee kunnen geven aan het overleg dat opgestart zal moeten worden tussen overheid en bedrijfsleven. Wil je meelezen, dat kan, bij dit bericht is een pdf te vinden van het rapport. Vrijdag in de Grondig nieuwsbrief komen we met een uitgebreide reactie.

De kernboodschap van Remkes’ verhaal is dat hij vindt dat er 500 tot 600 piekbelasters op zeer korte termijn verleid moeten worden tot stoppen. Dat kan door uitkoop en bedrijfsbeëindiging, maar ook door verplaatsing of door het aanpassen van de bedrijfsvoering. Hij beveelt de regering aan hiervoor een organisatie op te tuigen die liefst binnen een jaar met deze bedrijven tot een overeenkomst komt. Lukt dat niet, dan zou volgens hem de vergunning ingetrokken moeten worden.

De ruimte die hierdoor ontstaat wil hij ten goede laten komen aan de PAS-melders en interimmers. Daarnaast kunnen enkele belangrijke bouwprojecten dan weer een vergunning krijgen. Na deze korte termijn exercitie moet er een soort landbouwakkoord komen waarin de gebiedsplannen hun plaats krijgen. Daarbij moet volgens Remkes in bepaalde gebieden hoog productieve landbouw mogelijk blijven. Verder vindt hij dat de kaartjes met reductiedoelstellingen per gebied van tafel moeten en dat er bij bedrijven niet gekeken moet worden naar de effecten op de depositie maar naar de emissie op bedrijfsniveau. Daar kunnen ondernemers dan op sturen.

Lees al zijn bevindingen en aanbevelingen in het bijgevoegde rapport. Wil je reageren dan kan dat naar [email protected]