GPS, John Deere, agrarisch loonwerk

Ook loonwerkers mogen meedoen aan module Trekkerdata

Datum: 14 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 14 januari 2022
Door: Maurice Steinbusch
Het wordt ook cumelaondernemers, loonwerkers, mogelijk om mee te gaan doen aan de module Trekkerdata van de leergang data en technologie. Iets waar Cumela zich voor ingezet heeft en erg blij mee is. Deze leergang is ontwikkeld door FarmHack in samenwerking met de stichting Boer&Data. Meld je snel aan als jij wil meepraten over precisielandbouw en deelnemer wil worden van deze groep van koplopers.

De module Trekkerdata is in eerste instantie ontwikkeld voor boeren die aan willen haken bij het werk van een aantal koplopers. De basis wordt gevormd door lopende projecten bij die koplopers. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze met obstakels om? Aangezien loonwerkers tegen dezelfde uitdagingen (‘uitwisselingsproblemen’) aanlopen vonden wij als Cumela dat de loonwerker niet mocht ontbreken en konden we ervoor zorgen dat jullie nu ook zijn uitgenodigd om mee te doen.

Hoe werkt het?
De leergang data en technologie bestaat uit een aantal modules. Een algemene module en vervolgens inhoudelijke modules, gewijd aan lopende boeren data projecten. De modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen in 2022 (januari en februari).

De modules zijn online op het FarmHack Forum te volgen. Je krijgt inzicht in verschillende use-cases van boeren die voorop lopen de inzet van data voor hun bedrijfsvoering. De tijdsinvestering per module bedraagt ongeveer 10 uur. Het grootste deel is te volgen op een tijdstip dat je zelf het beste schikt (al het materiaal zal online beschikbaar worden gemaakt). Er zijn een aantal real-time meetings om met de koplopers en experts in gesprek te kunnen.

De leergang is in december 2021 gestart maar nu instromen is mogelijk want alles is online beschikbaar. De leergang is mogelijk dankzij de RVO regeling “Samen leren in projecten duurzamere landbouw”.

Verdienen met data
Cumela is content dat deze mogelijkheid geboden wordt. Stichting Boer&Data denkt constructief kritisch mee over data-uitwisseling binnen de publiek-private samenwerking Precisielandbouw 4.0.

Binnen dit koepelproject werkt Cumela binnen een eigen werkpakket aan het verkennen van verdienmodellen met data voor de sector. Een aantal werkgroepen met loonwerkers werkt aan verschillende mogelijke verdienmodellen: perceelsniveau, ontzorgen op bouwplanniveau en andere verdienmodellen.

Later dit voorjaar worden de ervaringen gedeeld met haar leden.