Financiën

Voorstel BIK naar Tweede Kamer

Datum: 9 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren en stelde daarvoor de regeling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) op. De regeling houdt voor de meeste loonbedrijven in dat ze een korting krijgen van 3 procent van het investeringsbedrag. Deze korting kunnen bedrijven verrekenen met de loonheffing. Dit betekent dus dat het voordeel niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. De BIK mag in combinatie met andere regelingen als KIA, MIA, Vamil en MIA worden toegepast.

De tijdelijke regeling, waarvoor in totaal 4 miljard euro beschikbaar is, heeft het doel bedrijven aan te moedigen om ook tijdens deze crisis te blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en voorkomt dat investeringen uitgesteld worden. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het mkb terecht komt.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief: "Van alle investeringen in ons land wordt 80 tot 85 procent in Nederland gedaan door de private sector. Door de crisis wordt verwacht dat deze investeringen met 10 miljard gaan afnemen. Dat is een grote terugval, terwijl we deze investeringen nu juist hard nodig hebben. Daarom komt er een tijdelijke investeringskorting."

De regeling 
De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De verwachting is dat circa 60 procent van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de 2 miljard euro, 1,2 miljard euro bij het mkb terechtkomt. Dat komt mede door de vormgeving van de korting:

  • bij investeringen tot 5.000.000 euro per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3 procent van het investeringsbedrag.
  • bij investeringen boven 5.000.000 euro krijgen bedrijven een korting van 2,44 procent van het investeringsbedrag.
  • voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag.


BIK is aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen: 

  • Voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de KIA en de BIK samengaan.
  • Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.


Uitvoering ligt bij RVO en Belastingdienst
De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing. Nadeel is dus dat deze investeringskorting alleen beschikbaar is voor bedrijven met personeel. In de toelichting wordt verwezen naar de afdrachtsvermindering Speur & Ontwikkelingswerk. Het toepassen van S&O-afdrachtvermindering kan er niet toe leiden dat de over een aangiftetijdvak af te dragen loonheffing verder wordt verminderd dan tot nihil. Dit zal dus waarschijnlijk ook zo werken bij de BIK.

Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Bron: Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

De regeling kent diverse voorwaarden en regels. Voor details klik hier