ree

Voorkom dierenleed bij maaien

Datum: 22 april 2014
Laatst bijgewerkt: 26 februari 2020
Door: Maurice Steinbusch
Het maaiseizoen is begonnen. Dit is een goed moment om ons nog eens te realiseren wat er allemaal in het gras, dat wij maaien, verborgen zit.

Veel dieren, zoals hazen en weidevogels, zoeken een veilige schuilplaats in dat gras. Ook is bekend dat veel reegeiten hun kalfjes in het hoge gras afleggen. Maar is het daar wel zo veilig?

Deze reekalfjes zijn zo geconditioneerd dat ze ten alle tijden gedrukt in het gras blijven liggen, wat er ook om hen heen gebeurt. Deze kalfjes zijn vanaf de maaimachine niet te zien. En zo worden elk jaar weer vele kalfjes ernstig verminkt of gedood bij onze maaiactiviteiten. Wel kunnen we een aantal maatregelen nemen om het doodmaaien van deze kalfjes zoveel mogelijk te voorkomen.

Bekijk de bijgevoegde folder van Vereniging Het Reewild waarin de organisatie het een en ander uitvoerig bespreekt en praktische tips geeft om dierenleed te voorkomen.

Bron: Vereniging Het Reewild www.reewild.nl