verdund uitrijden

Tip uw klant: Verdund mest uitrijden eerst melden

Datum: 6 februari 2019
Laatst bijgewerkt: 11 maart 2020
Door: Hans Verkerk
Landbouwers die met de sleepvoet mest verdund willen uitrijden, moeten dit vooraf melden via 'mijnrvo.nl'. Cumelabedrijven die met een sleepslangcombinatie of een machine met sleepvoetbemester uitrijden voor opdrachtgevers, moeten dus zorgen dat die klanten vooraf deze melding hebben gedaan.

Zoals we al aangaven in  het bijgevoegde artikel over de mestregels in vakblad Grondig  moeten bedrijven die met de sleepvoet mest verdund (laten) uitrijden dit melden bij RVO. Sinds afgelopen week is het mogelijk om een melding te doen. Het is feitelijk een formaliteit, maar moet wel door elke klant worden gedaan. De eerste landbouwers hebben dus nog de tijd tot 16 februari, wanneer het uitrijdseizoen voor drijfmest start. Een melding doen gaat als volgt: de grondgebruiker logt in bij mijnrvo.nl en gaat naar het nieuwe hoofdstuk mest waterverdund uitrijden. Na het aanklikken, moet hij bevestigen dat hij volgens de nieuwe regels uitrijdt en de regels kent. Daarna moet de grondgebruiker de melding bevestigen met een TAN-code of een systeem van eHerkenning.

Het melden kan nog problemen opleveren, omdat een deel van de veehouders dit werk aan adviseurs overlaat. In dat geval zal de grondgebruiker zijn adviseur opdracht moeten geven om eenmalig de melding te doen. Wie als loonwerker een machtiging van zijn klanten heeft, kan het ook zelf doen. Werk je als cumelabedrijf komend seizoen met een sleepvoet, dan is het dus belangrijk om opdrachtgevers eenmalig deze melding te laten doen voor je start met uitrijden. Dit kan tot vlak voor het uitrijden, want de melder krijgt direct een mail met bevestiging die hij eventueel aan een controleur moet kunnen tonen.

Voor vaste mest geldt geen meldingsplicht bij de RVO. Vaste mest mag je in alle gevallen al sinds 1 februari uitrijden. Op bouwland op klei- of veengrond zijn geen beperkingen en mag je het hele jaar vaste mest uitrijden.

Alle data en de details vind je in de Gebruikswijzer meststoffen 2019.

Meer informatie
Neem voor vragen of advies contact op met de Cumela Ondernemerslijn via telefoonnummer: 033 - 247 49 99 of e-mailadres: [email protected].