elekrische graafmachine

Meer geld voor elektrische graafmachines en vrachtwagens

Datum: 24 juni 2022
Laatst bijgewerkt: 26 juni 2022
Door: Nico Willemsen
Het kabinet heeft besloten extra geld uit te trekken om de aanschaf van elektrische vrachtwagens en graafmachines te subsidiëren. Dit jaar komt daar mede op verzoek van Cumela 34 miljoen extra voor beschikbaar.

Nico Willemsen van Cumela is blij dat staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft besloten om het subsidiebudget te verruimen. “Dit doet recht aan onze innovatieve ondernemers die hun nek uitsteken om te onderzoeken wat mogelijk is. Dat doen ze echt, want ook met deze subsidie betalen ze nog meer dan de helft van de meerkosten van deze machines.” Hij benadrukt daarom dat er meer nodig is om dit tot een succes te maken. “Ondernemers zijn pas echt geholpen als opdrachtevers deze investering ook belonen met gezonde contracten en uurtarieven.”

Direct volgeboekt

Staatssecretaris Heijnen heeft besloten om het extra geld uit te trekken nadat de beide subsidie regelingen voor aanschaf van schone vrachtwagens en schoon en emissieloos bouwmaterieel op de eerste dag van openstelling direct volgeboekt waren. Heijnen verhoogt het subsidiebudget voor de regeling voor schone vrachtwagens met 11,5 miljoen. Aanvankelijk was daar voor dit jaar 13,5 miljoen voor uitgetrokken. In totaal komen er dit jaar met subsidie zo’n 450 extra vrachtwagens bij die schoon rijden; elektrisch of op waterstof. Dat betekent een verdrievoudiging van het huidige aantal op de weg.

Voor de inzet van bouwmachines die schoon draaien, op stroom of waterstof, komt dit jaar 22,2 miljoen extra. Daar was aanvankelijk 8,3 miljoen voor uitgetrokken. Het geld gaat naar de aanschaf van nieuwe machines, of ombouw van bestaande machines die nu nog op diesel draaien. Veel aanvragen zijn er hierbij ingediend voor graafmachines, batterijpakketten voor op de bouwplaats en mobiele hijskranen.

Nu meters maken

Wat meespeelt bij de keuze om dit geld nu in te zetten, is dat dit sowieso op korte termijn leidt tot klimaat- en stikstofwinst. Voor zowel de vrachtwagens als de bouwmachines liggen de goede aanvragen al op het bureau bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het geld is nu beschikbaar om aanvragen die vanaf 9 mei zijn ingediend te kunnen honereren. Er komt geen extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Het kabinet stelt het belangrijk te vinden om nu meters te maken omdat zeker voor bouwmachines geldt dat ze vaak vele jaren meegaan. Heijnen benadrukt dat we over langere tijd plezier hebben van elke bouwmachine die nu stil en schoon draait op de bouwplaats.

Nu extra geld inzetten betekent dat er komende jaren minder subsidiebudget is. Voor vrachtwagens onderzoekt Heijnen momenteel de mogelijkheden om dat budget verder aan te vullen, conform de wens van de Tweede Kamer. Voor bouwmachines is er de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s. Ook daar houdt het kabinet vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat er genoeg middelen zijn om een forse verduurzamingsslag in de bouw te maken.