elearning grond en bagger

Lastig onderwerp grondig aangepakt

Datum: 8 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 8 maart 2022
Door: Dick Klop
Voorzitter Wim van Mourik zei het treffend bij Cumela Live: “Nederland gaat op de schop en cumelabedrijven zijn daarbij.” In de cumelasector draait het immers om grond, want daar werken we elke dag mee. We doen dat professioneel en daar hoort bij dat de wet- en regelgeving omtrent grond en bagger goed wordt toegepast. De nieuwe e-learning Toepassen grond en bagger helpt je daarbij.

E-learning Toepassen grond en bagger

Vanuit Cumela geven we vaak advies over het omgaan en verwerken van grond en bagger en op de website is veel kennis te vinden. Om de informatie nog beter toegankelijk te maken, is de e-learning Toepassen grond en bagger ontwikkeld, met als doel om ondernemers in de cumelasector en hun medewerkers actuele kennis en inzicht te geven in de regelgeving rond het vergraven, transport en storten van grond en bagger. Ook voor studenten van het hbo en mbo is de e-learning interessant.

In deze e-learning komen aan bod:

  • Omgaan met bodemkwaliteit, zorgplicht en inzicht in het bevoegde gezag en toezichthouders.
  • De wettelijke regelingen bodemkwaliteit voor bedrijven.
  • Het op de juiste manier melden en bijhouden van grondstromen.
  • Gebruiken van kwaliteitsonderzoek en bodemanalyserapporten.
  • Regelgeving inzake het samenvoegen van grond en bagger.
  • Werken met verontreinigde grond.
  • Certificering van grondbanken en samengestelde grondproducten.
  • Raakvlakken met andere regelgeving (Afvalstoffenwet, nieuwe Omgevingswet, milieuregelgeving).

Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving met betrekking tot grond en bagger is uitgebreid en complex. Het belangrijkste doel is het voorkomen dat onze gezondheid en het milieu worden geschaad. Eventuele verontreinigingen hebben een grote impact en de overheid is dan ook strikt in het handhaven van de regels.

Het is echt een klus om ervoor te zorgen dat je werkzaamheden in of met grond en bagger op de juiste manier uitvoert. Het is echter wel een heel belangrijke klus. Niet alleen omdat de boetes fors zijn, maar vooral omdat je als professioneel bedrijf niet wilt bijdragen aan vervuiling van het milieu of de gezondheid in gevaar wilt brengen. Daarbij brengt ondoordacht werken met grond of bagger niet alleen je bedrijf in diskrediet, maar je beschadigt ook het imago van de sector.

Als ondernemer, medewerker of student heb je met de e-learning de benodigde kennis direct bij de hand

Kennisbank
Als ondernemer, medewerker of student heb je met de e-learning de benodigde kennis direct bij de hand. Tik op de website van Cumela in het zoekvak ‘Grond en bagger’ in of ga naar ggi.agriholland.nl en ga vervolgens naar de desbetreffende e-learning. Binnenkort is de e-learning ook te vinden op specifieke bodemsites, zoals de Bodembreed Academie: www.bodembreedacademie.nl. De ontwikkeling van de e-learning is gefinancierd door Cumela en iedereen kan hem gratis gebruiken.

Het is echt een kennisbank voor iedereen die met grond of bagger werkt. Animaties, stroomschema’s, filmpjes, tabellen en afbeeldingen ondersteunen de tekst. Op deze manier krijg je de best lastige materie op een heldere manier tot je beschikking. Er staan ook veelvoorkomende praktijkvoorbeelden in de e-learning, die je gemakkelijk als naslag kunt raadplegen. Voor jezelf, maar zeker ook om bijvoorbeeld voorafgaand aan de start van een werk samen met je medewerkers door te nemen welke regels er zijn en hoe je hier met elkaar naar handelt.

Er staan ook veelvoorkomende praktijkvoorbeelden in de e-learning, die je gemakkelijk als naslag kunt raadplegen

Omgaan met grond en bagger is met veel regels omgeven, maar met deze e-learning pak je het voortaan grondig aan!