elearning grond en bagger

E-learning toepassen grond en bagger

Wet- en regelgeving over het ontgraven, vervoeren en toepassen van grond en bagger is ingewikkeld. Om je wegwijs te maken bij alle onderdelen van graven, transporteren en toepassen van grond of bagger is deze e-learning een goede hulp. Gebruik de e-learning als kennisbank of als naslagwerk voor specifieke situaties. De e-learning wordt je aangeboden door Cumela en is opgezet in samenwerking met Bodembreed Academie en diverse bedrijven.
Wat komt er aan bod in de e-learning?
  • Omgaan met bodemkwaliteit, zorgplicht en inzicht in het bevoegde gezag en toezichthouders.
  • De wettelijke regelingen bodemkwaliteit voor bedrijven.
  • Het op de juiste manier melden en bijhouden van grondstromen.
  • Kwaliteitsonderzoek en bodemanalyserapporten gebruiken.
  • Regelgeving inzake het samenvoegen en splitsen van partijen grond/bagger.
  • Werken met verontreinigde grond.
  • Certificering van grondbanken en samengestelde grondproducten.
  • Raakvlakken met andere regelgeving (afvalstoffenwet, nieuwe omgevingswet, milieuregelgeving)