watergang

Handelingskader Oekraïne nog ver weg

Datum: 13 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022
De kans dat er snel een handelingskader komt hoe om te gaan met de prijsstijgingen als gevolg van de Oekraïne crisis lijkt nog erg klein. Rijkswaterstaat geeft aan geen geld te hebben om bedrijven te compenseren. In Cobouw constateert Wim van Mourik dat Rijkwaterstaat vooral weg kijkt.

Over het handelingskader is al lange tijd overleg gaande. In eerste instantie was er goede hoop op een afspraak tussen de Rijksoverheid en verschillende brancheorganisaties over de manier waarop ze gecompenseerd zouden worden voor de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen maar ook brandstof. Uit een bericht in Cobouw blijkt vooral Rijkswaterstaat dwars te liggen. Zij geven aan geen geld te hebben om dit te compenseren en vinden het een ondernemersrisico. In het artikel geeft Wim van Mourik als voorzitter van Cumela aan zich hierover grote zorgen te maken. “Bestaande projecten kunnen niet goed worden afgerond als er geen heldere afspraken zijn. En nieuwe projecten komen daardoor niet snel genoeg op de markt. Het gevolg zal ook zijn dat aannemers niet inschrijven op nieuwe projecten en de projectenstroom stil valt.”

De gesprekken over een handelingskader vinden plaats met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling was om analoog aan de afspraken in de coronacrisis te komen tot afspraken hoe om te gaan met de effecten van de Oekraïne crisis. Die gesprekken zitten nu echter muurvast concludeert de Cobouw. Tot ergernis van Van Mourik. “Het ministerie kijkt weg. Dit is geen goed opdrachtgeverschap. Bedrijven willen namelijk weten wat ze moeten doen.”