sloot

Derogatieaanvraag weer in procedure

Datum: 2 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 2 maart 2022
Door: Hans Verkerk
Minister Staghouwer en minister Van der Wal-Zeggelink maakten op 25 februari in een brief aan de Tweede Kamer bekend welke extra acties zij aan het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn willen toevoegen. Met dit pakket aan maatregelen hopen zij ook voor komend jaar de derogatie binnen te halen. Maar de consequenties lijken fors.

Voor de korte termijn is het positief dat het proces voor het verkrijgen van de derogatie nu weer verder gaat. De voorgestelde maatregelen zijn voor de Europese commissie voldoende om hierover medio maart een presentatie te mogen geven in het Nitraatcomité. Dat betekent dat er ook weer zicht is op het verkrijgen van derogatie. Het risico van een chaotische mestmarkt later dit jaar lijkt daarmee voorlopig van de baan.

Ingrijpend pakket
Voor de langere termijn geeft de aanvulling op het 7e Actieprogramma echter grote zorgen. Het addendum (zoals de aanvulling met een duur woord wordt genoemd) bevat namelijk een zeer ingrijpend pakket van maatregelen wat er voor moet zorgen dat doelen op het gebied van grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, stikstof, klimaat en natuur integraal worden opgelost. Klik hier voor meer informatie over het addendum.

Wat ons opnieuw tegenvalt is dat er niet wordt gestuurd op doelen, maar dat aan de landbouw weer een hele reeks van maatregelen opgelegd gaat worden. De gevolgen hiervan voor de landbouw zijn zeer groot, terwijl de looptijd kort is (namelijk tot 2030).

Verder is uit de aanvulling absoluut niet duidelijk wat de economische gevolgen zijn. Wat kosten deze maatregelen, wie gaat dat betalen, kan de boer nog wel een boterham verdienen? De overheid heeft weliswaar een fonds van 25 miljard euro hiervoor beschikbaar, maar als bedrijven opgekocht moeten worden en er geld nodig is om grond af te waarderen om bijvoorbeeld in beekdalen bufferzones aan te leggen, dan is dat budget snel op.

Het is op dit moment nog niet mogelijk een inschatting te maken van de gevolgen voor cumelabedrijven in het algemeen en voor agrarische loonwerk in het bijzonder. Wij blijven verbonden aan de lobby en we blijven werken aan een gebiedsgerichte aanpak van de problematiek waarbij bedrijven vooral op doelen kunnen sturen. Daarbij spannen we ons tot het uiterste in om negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen.

Addendum op het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn