rooien

Cumela: veldwerk gaat niet samen met jagen

Datum: 25 september 2020
Laatst bijgewerkt: 25 september 2020
Door: Maurice Steinbusch
Het sectiebestuur Agrarisch loonwerk van Cumela adviseert loonwerkers om geen medewerking te verlenen aan jachtactiviteiten tijdens veldwerk. De jacht gaat volgens ons niet samen met veldwerkzaamheden. Loonwerkers moeten zich niet verplicht voelen om medewerking te verlenen als hen daarom gevraagd wordt door boeren of jagers die willen jagen tijdens veldwerkzaamheden.

De oogstwerkzaamheden zijn in volle gang of zijn zoals in bieten net weer begonnen. Voor toeschouwers en voorbijgangers is het vaak een interessant schouwspel om naar te kijken. En jagers en wildbeheereenheden zien deze periode als een goede gelegenheid om te gaan jagen op wild met de nodige rücksicht (lees: veiligheidsprotocollen).

Medewerking
Van loonwerkers wordt dan de medewerking gevraagd om het jagen mogelijk te maken wanneer ze veldwerk uitvoeren. Het sectiebestuur Agrarisch loonwerk van Cumela adviseert loonwerkers om niet mee te werken aan het gelijktijdig jagen op percelen als daar veldwerkzaamheden plaatsvinden. Het is veiliger als de jacht op andere tijdstippen plaatsvindt.

Het sectiebestuur heeft er alle begrip voor dat boeren in bepaalde regio’s vanwege teveel aan wildschade de jacht willen toelaten op percelen tijdens veldwerk. En dat bijvoorbeeld wildbeheereenheden in Brabant, preventief tegen verspreiding van Afrikaanse Varkenspest, willen jagen op wilde zwijnen. Ondanks dat er veiligheidsprotocollen zijn is het de vraag of je dit moet willen als loonwerker.

Veiligheid
Het sectiebestuur vindt dat het uitvoeren van de jacht niet gelijktijdig samen gaat met het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden én het garanderen van de veiligheid voor medewerkers, jagers, toeschouwers en voorbijgangers. Het goed uitvoeren van veldwerk vergt al de nodige inspanning en concentratie, zeker als je naast de omgeving op en rond het veld ook nog jagers in de gaten moet houden. We adviseren dan leden dan ook om geen medewerking te verlenen aan het gelijktijdig uitvoeren van jachtactiviteiten als daar veldwerkzaamheden plaatsvinden. De jacht kan beter op een ander tijdstip plaatsvinden. Individuele loonwerkers moet gevraagd worden of ze medewerking willen verlenen. Loonwerkers hoeven zich dan niet verplicht voelen om medewerking te verlenen. Ze hebben namelijk het recht om nee te zeggen.