waterschap, scheldestromen

Cumela geen voorstander van wetsvoorstel democratisering waterschappen

Datum: 30 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 30 juli 2020
Door: Nico Willemsen
Cumela heeft vandaag gereageerd op de internetconsultatie over het wetsvoorstel democratisering waterschappen. Als brancheorganisatie zijn we geen voorstander van dit initiatiefwetsvoorstel om de geborgde zetels binnen het waterschap af te schaffen. In onderstaande brief lichten we dit verder toe.

In grote lijnen benoemen we in bovenstaande brief de volgende drie redenen:
 

  • Waterschappen zijn al honderden jaren actief in het beschermen van Nederlandse burgers tegen hoog water. Dit doen ze, in tegenstelling tot het politieke debat in de politieke arena, in relatieve rust en houden hierbij steeds de langetermijnafwegingen in het oog. Zeker bij vraagstukken als klimaatadaptatie is het behoud van de lange termijn van groot belang.
  • De agrarische sector, het bedrijfsleven en bos- en natuurorganisaties hebben via de geborgde zetels zeggenschap binnen het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen. Boeren, bedrijven en natuurbeheerders hebben een onevenredig groot belang bij een goed functionerend waterschap, al zijn ze getalsmatig verre in de minderheid. Via de geborgde zetels hebben zij een rol in het bestuur. Voor de lange termijn biedt dit evenwicht. 
  • In het voorstel wordt ten onrechte de indruk gewekt dat een waterschap een algemeen bestuur is dat veel keuzes kan maken. De taak van het waterschap is echter afgebakend tot één functionele taak: het waterbeheer. Daarbuiten mogen zij niet optreden. Het waterschap heeft een eigen karakter en wordt bestuurd met kennis en kunde van het watersysteem. Wanneer het functioneel bestuur hetzelfde gaat opereren als het algemeen bestuur, dan gaat dit wat ons betreft ten koste van de broodnodige kennis. 

Wat is internetconsultatie? 

Via internetconsulatie.nl kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding zijn. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van wet en regelgeving. Is een internetconsultatie gepubliceerd, dan heb je minimaal vier weken de tijd om op de voorstellen te reageren. Geïnteresseerden kunnen nog tot 3 augustus via www.internetconsultatie.nl/wetdemocratiseringwaterschappen suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren.