Agrifac HTA goedgekeurd

Aanpassing lijst met driftreducerende technieken

Datum: 12 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 12 januari 2022
Door: Maurice Steinbusch
De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft een aantal nieuw spuitdoppen goed bevonden op basis van door de fabrikant aangeleverde informatie. Het betreft spuitdoppen van de firm John Deere en van Cleanacres Airtec. Tevens zijn een paar wijzigingen op de lijst met driftreducerende technieken (DRT) doorgevoerd.

Nieuwe spuitdoppen van John Deere
De TCT heeft op 7 december 2021 bekend gemaakt dat zij op basis van door de fabrikant aangeleverde informatie oordeelt dat de spuitdoppen John Deere PSAULDCQ20025, 2003 en 2004, PSGATCQ2003, 2004 en 2005, PSLDACQ2004 en 2005 en PSULDCQ2003, 2004 en 2005 ingedeeld kunnen worden in de DRD-klassen 50%, 75% en 90%. De spuitdoppen zijn met de bij de DRD-klasse bijbehorende maximale spuitdruk opgenomen in tabel 1a op de DRD-lijst.

Luchtvloeistof-mengdoppen Cleanacres Airtec NAP06LD 80
Op 11 januari 2022 heeft de TCT bekend gemaakt dat zij op basis van door Gebr. Weststrate B.V. aangeleverde onderzoeksgegevens oordeelt dat de luchtvloeistof-mengdop Cleanacres Airtec NAP06LD 80 type 35 (groen) is ingedeeld in de DRD-klasse 50%. De luchtvloeistof-mengdop Cleanacres Airtec NAP06LD 80 type 40 (blauw) is ingedeeld in de DRD-klassen 50% en 75%. Het gaat hierbij om meerdere vaste combinaties van vloeistofdruk en luchtdruk. Beide Airtec luchtvloeistof-mengdoppen hebben een tophoek van 80 graden en zijn daarom, met de bij de DRD-klasse bijbehorende combinatie(s) van vloeistofdruk en luchtdruk, opgenomen in tabel 1b op de DRD-lijst.

Aanvullingen op de DRD-lijst:

  • In de tabellen 1a, 1b, 3 en 4 is de ISO-kleurcodering van spuitdoppen en kantdoppen toegevoegd.
  • In tabel 1b is bij de spuitdop Agrotop AirMix 80-025 HC een voetnoot toegevoegd, waarin staat dat de dwarsverdeling bij gebruik bij een spuitdophoogte van 30 cm en spuitdopafstand van 25 cm niet voldoet.
  • Onder tabel 1a is een nieuwe voetnoot ‘h’ opgenomen, waarin staat dat het uitgangspunt dat van de in de tabel opgenomen spuitdoppen een grotere dopmaat mag worden gebruikt, niet geldt voor de spuitdop van John Deere van het type PSAULDCQ.
  • Bij tabel 1b is toegevoegd dat deze spuitdoppen en luchtvloeistof-mengdoppen specifiek toegepast kunnen worden op een veldspuit met verlaagde spuitboom, waarbij de spuitdophoogte 30 cm en de spuitdopafstand 25 cm zijn.

Aanvullingen en wijzigingen op de DRT-lijst:

  • Volgens de bestuurlijke afspraken over de drukregistratievoorziening en alternatieve maatregelen uit 2020 is bij gebruik van luchtvloeistof-mengdoppen op een veldspuit met spuitdophoogte 50 cm en spuitdopafstand 50 cm een drukregistratievoorziening vereist, tenzij een verdubbeling van de teeltvrije zone langs watervoerende sloten en een vaste teeltvrije zone van 75 cm langs droge sloten worden aangelegd. Ter verduidelijking is dit ook in tabel 1 (neerwaartse spuittechnieken) op de DRT-lijst toegevoegd.
  • De veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen ten minste druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 900 en kantdop ten minste druppelgrootte M is ingedeeld in de DRT-klasse 90%. In tabel 1 op de DRT-lijst stonden bij deze spuittechniek specifieke spuitdoppen, die in ieder geval voldoen. Gebleken is dat niet al deze spuitdoppen voldoen aan de vereiste druppelgrootte M. Dit is in de DRT-lijst aangepast en er is een opgebruiktermijn voor reeds aangeschafte spuitdoppen opgenomen.
  • In navolging van de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken over de verplichting voor de drukregistratievoorziening en de alternatieven daarvoor, is afgesproken dat voor de injectietechniek voor dosering 0,5% Squall in combinatie met verschillende neerwaartse spuittechnieken, dezelfde afspraken gelden als voor de spuittechnieken zonder Squall. In tabel 1 op de DRT-lijst is aangegeven wanneer een drukregistratievoorziening wel of niet verplicht is.

Meer informatie

De laatste versie van de DRT-lijst (6 december2021) en DRD lijst (11 januari 2022) zijn bij dit bericht bijgevoegd.

De nieuwe versies van de DRT-lijst en DRD-lijst en aanvullende informatie over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen zijn ook te vinden via onderstaande link