Agro IT, rvdm, mesttransport, mest

Helderheid over rVDM en GR-apparatuur

Datum: 6 december 2022
Laatst bijgewerkt: 6 december 2022
Door: Hans Verkerk
Wat betekent de start van het het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) voor jouw GR-apparatuur (AGR)? Wij vroegen samen met TLN om opheldering en kregen die. Lees de antwoorden hier terug. Ook vind je het antwoord op de vraag hoe je na 1 januari omgaat met routeinformatie. De informatie over de wettelijke eisen is gecontroleerd door de overheid.

Hier geven wij en TLN antwoord op een aantal vragen die regelmatig naar voren komen over de invoering van rVDM. 

Invoeringsdata
 • Op 1 januari 2023 start rVDM Voor de mesttransporten in Nederland
 • Op 1 juni 2023 gaan de nieuwe regels in voor import- en export.
 • Op 1 januari 2023 gaan gelden de: rVDM-regels voor het vervoer van dierlijke mest naar eigen grenspercelen in Duitsland of België én vervoer van dierlijke mest vanaf een bedrijf in Duitsland of België naar een eigen perceel in Nederland.


Mede naar aanleiding van signalen vanuit de sector heeft de minister met de betrokken sectorvertegenwoordigers besloten om de periode tot 1 maart 2023 als overgangstermijn te beschouwen. RVO gaat tot 1 maart 2023 soepel om met VDM’s die nog op de oude manier binnenkomen. Zo kunnen vervoerders voor de piek van het uitrijdseizoen gereed zijn en met hun eigen bedrijfsmanagementsoftware de overgang maken naar de nieuwe werkwijze.

GR-apparatuur en bedrijfsmanagementsoftware 

De bestaande regels/kwaliteitseisen voor AGR (voortaan GR-apparatuur genoemd) blijven van kracht. Je kunt blijven werken met bestaande GR-apparatuur.

Denk hierbij aan het volgende:

 • Bij de hardware van Eijkelkamp is veelal een andere scanner nodig om de barcode vanaf een scherm uit te lezen.
 • Ook na 1 januari 2023 blijft de GR-programmatuur van D-Tec laad- en losberichten versturen. Wel voert D-Tec (uiterlijk 1 februari) een update uit. In deze update zit onder andere de voorziening dat de apparatuur via een track & tracing-systeem de gegevens beschikbaar kan stellen aan de bedrijfsadministratie. 
   

De leveranciers van hardware kunnen je meer informatie geven. Vervoerders kunnen hierdoor aan de wettelijke verplichtingen blijven voldoen.

Gegeven versturen

De GR-apparatuur stuurt de laad- en losgegevens - net als in de huidige situatie – rechtstreeks naar de overheid. De overheid zorgt ervoor dat de laad- en losmelding ook in e-Cert.nl komen. De GR-apparatuur blijft zelfstandig werken!  Ook zonder aanpassingen. 

Het versturen van GR-berichten en rVDM-berichten kan onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Een directe koppeling tussen GR-apparatuur en bedrijfsmanagementsoftware om het rVDM te melden is daarom niet noodzakelijk, tenzij jouw aanbieder van software daar zelf voor kiest. De softwareaanbieder kan via de eigen koppeling met e-Cert.nl alle meldingen bij een rVDM ophalen en verwerken in de bedrijfsmanagementsoftware. Zo heb je als gebruiker altijd de gegevens compleet.

Wil je dat de GR-apparatuur alleen laad- en losberichten verstuurt en geen andere rVDM-berichten? Stel dan de beveiligingssleutel rVDM vanuit eCertNL niet beschikbaar aan de leverancier van je GR-apparatuur.

Vastleggen routeinformatie bij standaard vervoer

Controle-instanties moeten achteraf de route van het transport met zekerheid kunnen reconstrueren. Deze routeinformatie wordt niet verzonden aan rVDM. De vervoerder neemt de informatie zelf op in de administratie. Hiervoor geldt de gebruikelijke bewaarplicht van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. Vervoerders mogen deze data ook bij hun provider laten bewaren. Bij controle/op verzoek moet de vervoerder de gegevens van een gereden transport beschikbaar stellen. Dat gebeurt op een inzichtelijke wijze op basis van een rVDM-nummer. Gegevens die je onder meer moet kunnen laten zien zijn: de datum, tijd en de afgelegde route.

Vervoer van vaste mest, waarvoor de verplichting geldt dat GR-apparatuur aanwezig is op het vervoermiddel:

 • GR-apparatuur verstuurt een melding bij laden en lossen.
 • GR-apparatuur is in staat om de gereden routeinformatie op te slaan en via een track- en tracing systeem beschikbaar te stellen voor de bedrijfsadministratie van de vervoerder.
   

Dit is bestaande regelgeving.

Vervoer van drijfmest:
 • GR-apparatuur verstuurt een melding bij laden en lossen.
 • Een ‘voorziening’ die in het voertuig aanwezig is moet in staat zijn om tijdens het vervoer van drijfmest de gereden routeinformatie op te slaan. Deze data gaat daarna in de bedrijfsadministratie. Dit mag uit voorgeschreven GR-apparatuur komen of mag uit een alternatieve voorziening komen (bijvoorbeeld app op telefoon) die in staat is de gereden route vast te leggen.


Er is nu geen wijziging in de regelgeving op de huidige eisen van de GR-apparatuur.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons, TLN, je leverancier van randapparatuur of de leverancier van jouw bedrijfsmanagementpakket.

Cumela Nederland

Hans Verkerk

Manager Beleid