Mesthoop

Dossier Meststoffendistributie verdeeld

Datum: 26 april 2023
Laatst bijgewerkt: 26 april 2023
Door: Hans Verkerk
Nu Hans Verkerk benoemd is tot waarnemend directeur heeft hij zijn taken als beleidsmedewerker meststoffendistributie overgedragen aan enkele collega’s uit het team Beleid. Deze situatie geldt tot er een nieuwe algemeen directeur is benoemd. Uiteraard zal Hans deze medewerkers continu ondersteunen.

Het dossier Meststoffendistributie is verdeeld over drie collega’s:

  • Gerben Zijlstra: het dossier rVDM (de digitale mestbon)
  • Maurice Steinbusch: alles wat samenhangt met het aanwenden van mest en Voedselkwaliteit Loonwerk.
  • Manon Jansen: secretariaat sectie Meststoffendistributie, Stichting Mestafzetcontrole, KeurMest en MineralenManager, implementatie Verordening Bemestingsproducten, werkgroep Producenten van organische meststoffen en alle overige mest-zaken.
  • Op belangrijke momenten in het lobbywerk betrekken deze collega’s ook de leden van het bestuur van de sectie mest en in het bijzonder natuurlijk de voorzitter, Johan Mostert bij het proces.
Vraagbaak en adviseur

Op de achtergrond fungeert Hans natuurlijk nog als vraagbaak en adviseur, de collega’s kunnen indien nodig dagelijks een beroep op hem doen. Bovendien kunnen de betrokken collega’s Hans in zijn rol van waarnemend directeur ook meenemen naar overleggen waar het er qua lobby op aan komt.
Gerben en Maurice zijn zeer ervaren beleidsmedewerkers die al jaren aan Cumela verbonden zijn, de dossiers grotendeels al kennnen en voor veel hete vuren hebben gestaan. Manon ondersteunt de sectie meststoffendistributie al ruim tweeënhalf jaar en is daardoor van veel zaken goed op de hoogte. Zij worden daarnaast indien nodig nog ondersteund door Richard Wolting die ook een goede kennis van de mestregelgeving heeft.

We zijn er daarmee van overtuigd dat alle zaken rond het belangrijke mestdossier in goede handen zijn en we op krachtige wijze de belangen van onze leden kunnen behartigen.

Cumela Nederland

Gerben Zijlstra

Beleidsmedewerker bodem
Cumela Nederland

Maurice Steinbusch

Beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk
Cumela Nederland

Manon Jansen

Secretaris meststoffendistributie