bloemen, prei, stikstof, gewasbescherming, biodiversiteit, agrarisch loonwerk

Eerste Kamer: transitiefonds stikstof komt er niet

Datum: 29 september 2023
Laatst bijgewerkt: 29 september 2023
Door: Herma van den Pol
De Eerste Kamer verklaarde dinsdag het transitiefonds stikstof controversieel. Dat betekent dat er voorlopig geen geld komt voor de gebiedsplannen van de provincies om de stikstofuitstoot aan te pakken. Volgens demissionair minister Christianne van der Wal kan de aanpak van piekbelaster wel doorgaan.

Oplopende vertraging  in de aanpak van stikstof. Dat betekent het controversieel verklaren van het transitiefonds stikstof door de Eerste Kamer. Het fonds met een waarde van dik 24 miljard euro moest de provincies gaan helpen bij het uitvoeren van de ingediende gebiedsplannen. Dinsdag bleek dat een meerderheid van de senatoren in de Eerste Kamer wil dat het kabinet stopt met de behandeling van het fonds. 

Woensdag 4 oktober komt een definitieve lijst met controversieel verklaarde onderwerpen. Dat zijn de onderwerpen waar het kabinet  niet verder aan mag werken. Het kan nog zijn dat er daarna een stemronde gaat plaatsvinden.

Wat mag wel?

Ondertussen mag Van der Wal verder werken aan de al ingediende plannen. Daaronder valt ook de aanpak van piekbelasters. Wat ook doorschuift naar het nieuwe kabinet is de volledige aanpak voor de landbouw. Landbouwminister Adema deed na het klappen van de landbouwakkoord in juni de toezegging in september met een plan te komen. Iets wat hij door demissionaire status van het kabinet niet langer mag doen. Hij moet zich nu beperken tot beleidsvoorstellen.   

Andere zaken die de komende tijd doorgaan komen uit het maatregelenpakket van 175 miljoen euro. Het gaat dan om:

  • Ontwikkelen van een stoffenbalans samen met agrarische partijen en gebruik ervan stimuleren;
  • Tot 2030 25.000 hectare extra aan landschapselementen aanleggen, waaronder houtwallen, heggen, hagen, singels en solitaire bomen. Versnelling Aanvalsplan landschap;
  • Uitwerking regeling voor de ondersteuning van jonge (agrarische) ondernemers. Dit om generatievernieuwing en daarmee verduurzaming te ondersteunen;
  • Plan maken om de afzet van biologische producten te stimuleren.

 

En andere zaken die doorgaan:

  • Uitwerking mogelijkheden voor afromen fosfaat- en dierrechten bij overdracht buiten de familiaire sfeer. 
  • Uitwerking ecosysteemdiensten door boeren, Besluitvorming door nieuw kabinet.
  • Definitief fonds opzetten die boeren met financiering gaat ondersteunen in de omschakeling. Hier staat 140,8 miljoen euro voor klaar op de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
  • Afwegingskader 'zorgvuldig omgaan met landbouwgrond' op laten nemen in het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en in een update van de handreiking gebiedsprogramma's. Publicatie daarvan staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.