Goorhuis, eceologisch slootschonen, 2022 (15

Demo’s Ecologisch slootschonen

Datum: 26 september 2023
Laatst bijgewerkt: 26 september 2023
Door: Simon Broekstra
Er worden in Friesland nog twee demo’s Ecologisch slootschonen georganiseerd. Tijdens beide bijeenkomsten op 28 september en 4 oktober vindt een speciale verkorte workshop ecologisch slootschonen voor cumelaondernemers plaats waaraan je deel kan nemen. Namens Living Lab Fryslân nodigt Cumela je van harte uit om deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
  • Donderdag 28 september 13:30 uur in Waaksens
  • Woensdag 4 oktober 13:30 uur in Idaerd

De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel en een veldexcursie waarbij er een demo gegeven wordt met de baggerpomp en maaikorf. Klik hier voor meer informatie. Deelname is gratis.

Workshop voor cumelaondernemers

Er is een mogelijkheid om je aan te melden voor een speciale verkorte workshop / instructie ecologisch slootschonen voor cumelaondernemers. Deze vindt op elke locatie plaats na de demo in het veld. Van een ervaren collega leer je de do's en de don'ts en je kunt zelf plaatsnemen op de kraan/tractor om een stukje te schonen, zodat je dit in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.
Eerder deze maand vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats, hieraan hebben ook diverse cumelaondernemers deelgenomen. Zij gingen geïnspireerd naar huis met praktische tips en aanbevelingen uit deze speciale workshop.

Organiseerde partijen

De demo’s worden georganiseerd i.s.m. Agrarisch Collectief Súdwestkust, Agrarisch Collectief Westergo, Agrarisch Collectief Waadrâne, Agrarisch Collectief It Lege Midden, Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, branchevereniging Cumela, Bionext en Provincie Fryslân.

Aanmelden