mest, uitrijden, eerlijke mestketen, 2020

Tweede Kamer lost verkeerde mestprobleem op

Datum: 26 april 2024
Laatst bijgewerkt: 26 april 2024
Door: Manon Jansen
Wij rekenen er niet op dat het 'Plan van aanpak mestmarkt' van demissionair landbouwminister Piet Adema de problemen op de mestmarkt gaan oplossen. "Hij lost het verkeerde mestprobleem op. Het grote probleem is nu dat de opslagen vol zitten en we geen mest kunnen uitrijden." Die conclusie volgt op het mestdebat van 25 april.

De mestmarkt kampt met een aanzienlijk probleem. Dat is vooral het gevolg van twee jaar extreem weer. Zo begon 2023 met een uitzonderlijk nat voorjaar, gevolgd door een periode van extreme droogte en begon 2024 ook weer met een nat voorjaar. Het gevolg: mestdistributeurs kunnen slechts af en toe mest uitrijden. Na twee jaar zitten de mestkelders en opslagfaciliteiten overvol en leegrijden lukt niet. 

We moeten manieren vinden om onder deze extreme omstandigheden toch mest te kunnen uitrijden, zowel op droge als natte gronden

Plan van aanpak mestmarkt

Wij verwachten dat beperkende regelgeving en afbouw van de derogatie pas in de komende jaren voor grote problemen gaat zorgen. Nu veroorzaakt met name het natte weer de problemen. Het 'Plan van aanpak mestmarkt' is geen oplossing voor die problemen. De plannen van de Adema zijn gericht op de lange termijn, maar bieden op korte termijn geen verlichting voor het nijpende probleem. Met elke dag nat weer neemt de omvang van de problemen toe.

Tijdens het mestdebat op 25 april heeft een meerderheid van de Tweede Kamer haar steun uitgesproken voor het 'Plan van aanpak mestmarkt', dat Adema op 5 april presenteerde. De partijen willen dat er iets gebeurt. Adema beloofde daarom binnen vier weken met een gedetailleerder plan en een tijdlijn te komen. Die laat zien wanneer welke stappen worden gezet om het mestoverschot terug te dringen. Pas na implementatie van deze plannen ziet de demissionair landbouwminister weer kansen voor overleg met Brussel.

Met uitgebreide middelen en decennialange expertise streeft Cumela naar het onderzoeken van mogelijkheden om het huidige probleem aan te pakken

Nieuwe trend

De toename van extreme weersomstandigheden lijkt een duidelijke trend te zijn. "Met het oog op de toekomst moeten we daarom rekening houden met frequenter extreem weer en daarop inspelen", stelt onze directeur Leo de Boer. "We moeten manieren vinden om onder deze extreme omstandigheden toch mest te kunnen uitrijden, zowel op droge als natte gronden."

Crisis raakt ook cumelabedrijven

Onze sector is dienstverlenend aan de primaire sector en ondervindt daardoor eveneens de gevolgen van de mestcrisis. Al 40 jaar brengen mestvervoerders regionale mestoverschotten en mestbehoefte samen. 

Met hulp van de innovatieve hulpmiddelen van leden en hun opgebouwde expertise zoeken wij naar mogelijkheden om het huidige probleem aan te pakken. Zo onderzoeken we nu diverse oplossingen met meerdere ondernemers uit de sector. We kijken ook naar mogelijkheden binnen de regelgeving van de gebruiksnorm voor dierlijke mest en het ontwikkelen van nieuwe exportmogelijkheden.

Cumela Nederland

Manon Jansen

Secretaris meststoffendistributie