Controleer je registratie bij de Kamer van Koophandel

Datum: 24 mei 2023
Laatst bijgewerkt: 5 september 2023
Door: Jacqueline Tuinenga
Vanaf 2025 krijgen uitzendbureaus te maken met een certificeringsplicht. Dat kan ook voor jouw bedrijf gevolgen hebben. Zo zien we dat veel cumelabedrijven zich onterecht registreerden als uitzendbureau of dat een onbekend vinkje niet aan staat. Controleer daarom hoe jouw bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Sinds 2012 geldt er een registratieplicht voor ondernemers bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij kan het op twee manieren mis zijn gegaan. Allereerst kun je kiezen voor bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig uitlenen van personeel. Mijn collega’s en ik zien dat veel ondernemers kozen voor bedrijfsmatig. Een begrijpelijk misverstand, alleen wel een dat je zo snel mogelijk recht moet zetten.

Je leent bedrijfsmatig personeel uit wanneer je dagelijks personeel uitleent aan andere bedrijven en daar je grootste omzet uit haalt. Het gaat dan om een uitzendbureau, uitleenbureau of detacheringsbureau. In onze sector zetten we weinig medewerkers weg zonder machine. Je doet dit dus niet-bedrijfsmatig. Je doet dit wel via je bedrijf, wat de verwarring als gevolg van de kretologie verklaart, alleen ziet de Kamer van Koophandel dit niet als bedrijfsmatig.

Verander je een foutieve inschrijving niet, dan kan het zomaar gebeuren dat de certificeringsplicht voor uitzendbureaus, die in 2025 ingaat, ook voor jouw bedrijf gaat gelden. Dit brengt controles en boetes met zich mee en dat wil je voorkomen.

Hoe zet je dit recht?

Cumelaondernemers stellen incidenteel personeel ter beschikking aan klanten, bijvoorbeeld grondwerkers. De core business van jouw bedrijf bestaat echter uit het met machines uitvoeren van werkzaamheden. Daarmee is het ter beschikking stellen van personeel dus niet-bedrijfsmatig.

Controleer welke SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling-codes) er bij jouw bedrijf staat. Ga daarvoor naar www.kvk.nl/waadi en check wat het systeem zegt als je je eigen nummer invult. Staat daar 78.1, 78.10, 78.2, 78.20, 78.20.1, 78.20.2, 78.20.3, 78.3 of 78.30 en stel je alleen mensen met machines ter beschikking, dan moet je deze code verwijderen. Dat kan simpel online, via ‘Wijziging inschrijving’. Verwijder je een SBI-code, dan moet je 48 uur wachten voor je deze aanpassing terugziet. Daarna controleer je of alles goed gaat. Dat doe je door in de zoekbalk de woorden ‘Doe de Waadi-check’ in te vullen. Je vult de naam of het KvK-nummer in en het systeem geeft als reactie:

“Deze organisatie is niet geregistreerd en mag dus geen arbeidskrachten uitlenen volgens de Waadi.”

Of: “Deze organisatie is wel geregistreerd en mag dus wel arbeidskrachten uitlenen volgens de Waadi.”

Die laatste zin heb je nodig, want dit betekent dat je goed geregistreerd bent en ook een grondwerker mag uitlenen. Als deze zin  niet uit het systeem komt, dan heb je te maken met een tweede fout in het systeem en moet je nog een kleine aanpassing doen. Onderneem in dat geval de volgende acties:

  • Ga naar: www.kvk.nl/service-en-contact/stel-een-vraag-online/#
  • Vul bij ‘Kies een onderwerp’ in: ‘Hulp bij wijziging.’
  • Vul bij ‘Stel je vraag’ in: “Bij dezen maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt.”
  • Vul je naam, bedrijfsnaam en KvK-nummer in.
  • Verstuur je vraag.

De Kamer van Koophandel zet dan op de achtergrond een vinkje aan. Daarmee voldoe je aan je registratieplicht. Tegelijkertijd voorkom je zo dat de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Stichting Normering Arbeid (SNA) jouw bedrijf komen controleren en doen alsof je een uitzendbureau bent. Jouw bedrijf is namelijk geen uitzendbureau! Dit geldt ook als je opdrachtgever zegt dat je je moet registreren door het toevoegen van een SBI-code voor uitzendwerk. Doe dit niet.

Belangrijk: na 48 uur check je opnieuw op dezelfde manier of er nu een goede uitslag komt als je je eigen KvK-nummer invoert. Heb je vragen of wil je hierover sparren, bel dan met de Cumela Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected]. 

Cumela Nederland

Jacqueline Tuinenga

Beleidsmedewerker sociale zaken