Is elektrificatie voor mij interessant?

Datum: 5 mei 2023
Laatst bijgewerkt: 16 mei 2023
Door: André de Swart
Is elektrificatie voor mij interessant? In aanloop naar de openstelling van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) op dinsdag 9 mei krijgt hij deze vraag steeds vaker. "Ik ga hier graag op in", zegt André de Swart in zijn column.

Ondernemers bellen me met vragen over zero emissie en elektrificatie. Het antwoord op de vraag hangt af van je opdrachtgever. Want, als die de eis zero emissie werken gaat stellen, dan wordt het heel actueel. Anders kun je immers het werk niet uitvoeren.

Het tegenstribbelend meeglijden met de ontwikkelingen in de markt

In het verleden stelden de meeste opdrachtgevers beperkt zero emissie-eisen. Er waren geen eisen of HVO was voldoende. Maar wat als een gemeente, provincie, Rijkswaterstaat of waterschap dit als eis gaat stellen? Dan kan jouw opdrachtgever dat ook gaan vragen en willen aanbieden. Vaak legt de opdrachtgever deze eis weer aan zijn onderaannemer voor. Bij jou dus, als ondernemer.

Van geen eisen naar ...

Sommige opdrachtgevers komen nu in één keer met de nul-emissie-eis. Dat terwijl hier een paar maanden terug nog geen sprake van was. Op dat moment komt het besef: "als ik nu niet meega, wanneer doe ik het dan wel?" Ik noem dit 'het tegenstribbelend meeglijden met de ontwikkelingen in de markt'.

Heb je hiermee te maken dan geeft Cumela drie adviezen mee.

Advies 1
Maak langjarige afspraken voor de inzet van een nul-emissie-machine. Immers, de aanschafprijs van de machine ligt veel hoger dan die van een dieselvariant. Je hebt daarom eerst de garantie nodig dat je de machine langdurig, meerdere jaren, in kunt zetten.

Advies 2
Bij de inzet van emissie-vrij hoort een passende kostprijsvergoeding. Zorg dat je die berekening maakt en dat hij klopt! Opdrachtgevers schrikken vaak van de kostprijs voor nul-emissie-materieel. Ik zie de hoge aanschafkosten als de reden waarom een opdrachtgever de investering doorschuift naar de cumelaondernemer.

Advies 3
Maak afspraken over de energie- of stroomvoorziening ter plaatse.

Voorkeur elektrisch

De meeste ondernemers kiezen voor elektrisch werkmateriaal. Dit is voor de kleine machines het meest handzaam en praktisch. De elektrische vermogens zijn te overzien, je kunt ze makkelijk opladen, ze komen regelmatig thuis en de machine kan steeds vaker een volle dag draaien.

Voor zwaarder materiaal is elektrisch ook nummer één, als het gaat om emissievrij-werken. Met de nodige uitdagingen. Dit omdat materiaal vaak op locatie blijft, de accu’s laden alleen kan met een flinke capaciteit en het werk doen vraagt om slimme inzet. Waterstof komt minder in beeld. Vaak omdat ondernemers elektrisch werkmateriaal koppelen aan eigen zonnepanelen. Stroom uit eigen zonnepanelen kost maar 5 cent per kWh.

Voordeel van regionaal werken

Een voordeel voor een cumelaondernemer? Deze werkt in de regio. Hierdoor kan de ondernemer op eigen locatie groene stroom opwekken. Dit kan de opdrachtgever, die de grote projecten aanneemt, nooit allemaal zelf doen. Daar kun je dus als ondernemer op inspelen. Een groeiend aantal bedrijven vervult aan de rand van de stad al een hubfunctie. Dat doen ze door machines en accu’s daar op te laden. En door personeel daar uit traditionele voertuigen te laten stappen om vervolgens met elektrische de stad in te laten gaan. Een ideaal oplaadstation, waar je groen kunt laden. Samen met je opdrachtgever kun je hier veel in betekenen. Het dringende advies: ga met je opdrachtgever met name over dit laatste punt in gesprek!

Aanvraag indienen

Zie je de kansen al? Dan rest de factor tijd. Een aanvraag doen voor dinsdag 9 mei vraagt om snelle actie en misschien blijkt het te kort dag. Dat komt omdat je meer moet doen dan een simpele offerte meesturen. Om in aanmerking te komen moet je een koopovereenkomst indienen met ontbindende voorwaarde. Ook een gesprek aangaan met je opdrachtgever vind ik zeer zinvol. Wil je nog meedoen: zie eisen voor SSEB regeling.

Kom naar de TKD

Op de Technische Kontakt Dagen (TKD 2023) van 8 tot en met 10 juni krijg je alle gelegenheid meer kennis op te doen over nul-emissie of zero-emissie en elektrificatie. Naast de inhoudelijk kant krijg je de kans om het materieel eens van dichtbij te bekijken en misschien wel uit te proberen. Een mooie aanleiding om in je bedrijf en met opdrachtgevers gesprekken aan te gaan over je eigen nul-emissie- of zero-emissie-toekomst.

Heb ik je weten te prikkelen en wil je met mij of een van mijn collega's hier verder over in gesprek gaan bel dat met de Ondernemerslijn: 033-247 49 99. Hopelijk spreken we elkaar snel. 

Vanaf 9 mei weer nieuwe ronde SSEB subsidie

Regel vooraf zeven belangrijke zaken als je van deze subsidie wilt gebruikmaken. Voor meer uitleg en het aanvragen, ga je naar www.rvo.nl/sseb.