Column - Stille kracht achter vrouwelijke leiders

Datum: 31 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2022
Door: Irma Gottenbos
Ik las laatst een artikeltje in de nieuwsbrief van Hogeschool Windesheim (Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven) waaruit blijkt dat leiders van familiebedrijven steeds vaker succesvolle vrouwen zijn. Een groep onderzoekers interviewde 46 vrouwelijke leiders van familiebedrijven in dertien landen en onderzocht wat deze vrouwen naar de top bracht. Daaruit blijkt dat één specifiek familielid belangrijk is, namelijk oma!

De onderzoekers concluderen dat de opvoeding van de meeste vrouwen niet zoveel verschilde met die van hun broers. Meestal waren de vrouwen wel hoger opgeleid. De verschillen in de opvoeding kwamen meer naar voren door het verschil in karakters, voorkeuren en interesses.

De dochters vertelden geen druk te hebben gevoeld om het familiebedrijf over te nemen, terwijl de zoon dit gevoel vaak wel heeft. De dochters hadden ook vaak eerst succesvolle ervaringen opgedaan bij andere ondernemingen, buiten het familiebedrijf. Het buiten de deur werken met de voeten in de klei werd niet alleen gestimuleerd door de ouders, maar onder meer ook door oma, zo gaven ze aan!

Oma blijkt al vanaf jonge leeftijd een belangrijke rol te spelen in de levens van deze succesvolle vrouwen. Natuurlijk dragen ook andere factoren bij aan deze basis, zoals de ouders, coaching en netwerken met andere vrouwelijke ondernemers.

Oma speelt waarschijnlijk een belangrijke rol omdat zij beiden, de oma en kleindochter, te maken hebben met het runnen van een bedrijf door hun zoon of dochter of haar ouders. Ze begrijpen allebei de uitdagingen die deze functie met zich meebrengt, of dat nu minder familietijd is of de lange werkdagen. De oma herkende de problemen en dat schiep vaak een speciale en sterke band. Ook leken de oma’s wat meer ondersteunend richting de kleindochters dan hun eigen moeders, wellicht wel omdat zij worden ingeschakeld als oppas.

Oma’s worden dus vaak gezien als sterke rolmodellen. De meeste vrouwen waren daarom dankbaar voor de eerdere generaties en wat ze hebben bereikt en konden daarop voortbouwen.

Na het lezen van dit artikeltje dacht ik aan alle vrouwelijke ondernemers die succes hebben in de cumelasector. Ik ben benieuwd of zij hun oma ook als rolmodel hebben gezien. Een mooi gespreksonderwerp voor de volgende Cumela Vrouwendagen.

Cumela Nederland

Irma Gottenbos

Bedrijvenadviseur