Column- De redelijkheid is ver te zoeken

Datum: 26 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten. Goed nieuws, denk je misschien. In feite is dat ook zo, maar er zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen! Wat is het geval. UWV heeft onvoldoende capaciteit om de WIA-keuringen op tijd te doen en daarmee aan de betrokkene tijdig een juiste beslissing te geven over zijn percentage arbeidsongeschiktheid en de daarbij horende uitkering. Oorzaken zijn een groeiende vraag naar beoordelingen en de coronamaatregelen.

Ik heb vernomen dat UWV 1,2 (!) WIA-beoordelingen per dag doet. Dat is veel te weinig. Mensen mogen hiervan niet de dupe worden. Direct gingen mijn gedachten naar de consequenties hiervan. De premie is immers een resultante van uitkeringen, lees schadelast. Gelukkig is ook besloten dat de kwijtscheldingen geen gevolgen mogen hebben voor de premie voor de werkhervattingskas en het arbeidsongeschiktheidsfonds. 

De keuringen zouden anders moeten worden georganiseerd, want waarom vaart UWV niet op de beoordeling van de bedrijfsartsen? En al die tijd vinden er ook geen re-integratieactiviteiten plaats. Daarom schuurt het bij mij een beetje. Als een ondernemer een dag te laat aangifte doet of een aangifte een dag te laat betaalt, volgt er meteen een boete. De redelijkheid is hier ver te zoeken. Dit doet mij denken aan de discussie over de coronamaatregelen. Formule 1 mag, maar festivals niet, terwijl het aanzicht van Zandvoort toch veel op een festival leek. En nog een voorbeeld: als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek, maar je mag aan je medewerkers niet vragen of ze gevaccineerd zijn. Het zou mooi zijn als hier toch andere inzichten de boventoon gaan voeren. Er wordt in de pers steeds gezegd dat deze vraag niet mag worden gesteld vanwege de AVG, maar dat is onjuist. Als een medewerker zich niet wil laten vaccineren en in een ziekenhuis terecht komt, moet jij wel het loon doorbetalen. En als een medewerker geen coronacheck kan laten zien en daarom niet wordt toegelaten tot het werk, heeft hij dan recht op loon? Als je bezoekers mag vragen om een coronacheck, dan moet je dat ook aan je personeel kunnen vragen, toch? Er is nog veel lobbywerk te verrichten.