Hoe liggen de kostenverhoudingen op jouw bedrijf?

Datum: 16 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022
Van alle cumelabedrijven zijn de agrarische loonbedrijven het meest gevoelig voor de sterk gestegen brandstofkosten. Uit de cijfers van Cumela Kompas blijkt dat op deze bedrijven brandstof al zestien procent van de kostprijs vormt. Nu de prijs bijna 75 procent hoger is, laat dit zien hoe gevoelig die bedrijven zijn voor deze kostprijsstijging.

Bedrijfseconomisch adviseur Dieuwer Heins van Cumela waarschuwt ondernemers hier goed rekening mee te houden. “Bij deze stijging van 75 procent tussen januari en medio juni betekent het dat je omzet bij dezelfde hoeveelheid werk al met twaalf procent moet stijgen om deze kostprijsstijging bij te houden”, aldus Heins. Daar komt dan nog de stijging van de loonkosten en overige kosten bij, die ook een aanslag vormen op het rendement. Bij de grondverzetbedrijven is het effect van de brandstofkostenstijging wat lager, omdat er vaak wordt verhuurd exclusief brandstof. Op de agrarische loonbedrijven zijn de machinekosten overigens de grootste factor, zoals blijkt uit de grafiek.

* Voorlopige cijfers 2021

* Voorlopige cijfers 2021

Om als ondernemer inzicht te krijgen op het effect van de in 2021-2022 fors gestegen kosten is het belangrijk om inzicht te hebben in de kostenverhoudingen van je bedrijf, stelt Heins. “Wanneer je inzicht hebt in de kostenverhouding kun je eenvoudig bepalen wat de kostenstijgingen betekenen voor de benodigde omzet. Natuurlijk zul je dit uiteindelijk op activiteitenniveau moeten beoordelen, maar de gemiddelde kostenverhoudingen op het bedrijf geven wel de juiste richting aan. Ook kun je deze gebruiken als onderbouwing richting opdrachtgevers.”

Hij adviseert ondernemers altijd uit te gaan van de kostenverhoudingen van het eigen bedrijf. Dat is beter dan de sectorgemiddelde, omdat het per bedrijf, maar ook per activiteit sterk kan afwijken. Door deel te nemen aan Cumela Kompas krijg je op een eenvoudige manier ook goed inzicht, benadrukt Heins.

De kosten voor inkoop van hulp- en grondstoffen en werk door derden zijn hier buiten beschouwing gelaten. Die extra kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, zoals landbouwfolie, bestratingsmateriaal en PVC, moet je apart doorberekenen.

Wil je meer te weten komen over de kostenverhoudingen en andere kengetallen van jouw bedrijf, doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].