Afbeelding ter illustratie veilig slopen Cumela

Uitnodiging bijeenkomsten Circulair slopen (BRL SVMS-007) in Meteren of Zwolle

Datum: 15 mei 2024
Laatst bijgewerkt: 15 mei 2024
Door: Johan van Dijk
De cumelasector heeft diverse bedrijven die in bezit zijn van de BRL SVMS-007 certificatie. Als bedrijf laat je hiermee zien dat je sloopwerken uitvoert op zorgvuldige wijze en met oog voor circulair werken. Op 30 mei en 13 juni organiseert SMVS (Stichting Veilig en Milieuverantwoord Slopen) regiobijeenkomsten voor certificaathouders en auditoren van de BRL SVMS-007.

Je bent van harte uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomsten om meer kennis te krijgen, om mee te praten en je ervaringen te delen. Je kunt kiezen welke bijeenkomst je wilt bijwonen. De locaties zijn nog onder voorbehoud:
 

  • 30 mei van 16.00 tot 18.00 uur in Meteren (Rijksstraatweg 69)
  • 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur in Zwolle (ROOM25, Burgemeester Drijbersingel 25-U)
Waar gaan we over praten?

Als cumelabedrijf wil je natuurlijk rekening houden met het beleid van circulair slopen. Maar er zijn ook vragen: hoe kan ik hierop inspelen? Ik heb hier ‘ruimte’ voor nodig, maar waar? Hoe laat ik zien dat ik mijn sloopprojecten veilig en duurzaam uitvoer en gericht ben op hergebruik en circulair werken? 

De onderwerpen die aan bod komen
  • De BRL SVMS-007 met daarin verwerkt de Omgevingswet en de aanvullende eisen op het gebied van circulariteit. De BRL gaat medio 2024 in werking.
  • De stand van zaken rond de Verificatieregeling Circulair Sloopproject.
  • De subsidie-opdracht die SVMS van het Ministerie van BZK heeft gekregen om Circulair Slopen door te ontwikkelen.

Uiteraard is er ook ruimte om aanvullende vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Meld je direct aan

Aanmelden kan nog tot uiterlijk dinsdag 21 mei aanstaande door een mail te sturen naar [email protected]. Geef aan met hoeveel personen je komt en op welke datum.

Veilig en verantwoord slopen

De BRL SVMS-007 heeft betrekking op de zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van sloopprojecten. Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. In overleg met betrokken partijen uit de sloopsector (waaronder VERAS, BRBS, SVMS en Cirkelstad) wordt gekeken welke activiteiten circulair slopen kunnen bevorderen en ondersteunen. Dit jaar komt een nader (beleids)advies beschikbaar. 

Belangenbehartiging in de sector

Cumela heeft als brancheorganisatie zitting in het Centraal college van Deskundigen van de BRL SVMS-007. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, de overheid en sloopaannemers. Op deze wijze is er vanuit diverse invalshoeken inspraak mogelijk en sprake van een breed draagvlak voor de certificatie-eisen. 

Leestip! In Grondig nummer 4 lees je op pagina 70 meer over de nieuwe BRL SVMS-007 in het artikel 'Effect van Omgevingswet op audits' van Richard Wolting