Elektrische bestelbus

Laatste keer subsidie elektrische bestelbus of bedrijfsauto

Datum: 23 april 2024
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2024
Door: André de Swart
Op 23 april opende voor de laatste keer de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Een regeling die een maximaal voordeel oplevert van € 5.000,- bij aanschaf van een nieuwe bestelbus. Een mooie steun in de rug als je bijvoorbeeld moet investeren in elektrisch rijden vanwege naderende zero-emissiezones.
Veranderingen

De SEBA opent voor de tweede en laatste keer. Wat veranderde ten opzichte van 2023:

 • Subsidiepercentage 's:
  • voor grote ondernemingen zakt dit van 10 procent naar 7 procent;
  • voor middelgrote ondernemingen blijft dit staan op 10 procent;
  • voor kleine ondernemingen blijft het 12 procent;
 • De vaststellingstermijn gaat naar 12 maanden plus 7 maanden uitstel mogelijk;
 • 2024 wordt het laatste jaar voor de SEBA. Dit was 2025.

Hieronder zie je welke verdeling de MKB-toets gebruikt.

MKB -toets

Belangrijk om te weten! De subsidie geldt alleen voor een nieuwe volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto. Koop of lease. Bij operational lease kan de leasemaatschappij SEBA aanvragen. Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aan voordat je een definitieve overeenkomst sluit. Het totale budget voor 2024 is ongeveer € 30.000.000. 

Als je gebruik maakt van deze regeling ontvang je een percentage, tussen 7 en 12 procent, van de netto-catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of een percentage van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2) boven de € 20.000.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto. De gekochte emissieloze bedrijfsauto moet daarna drie jaar ononderbroken op jouw naam staan als subsidieontvanger.

Welke auto komt in aanmerking?
Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto's. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers. Met autolijst kom je snel te weten of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeer je als ondernemer in een emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze mag je samen ontvangen. Binnen de SEBA wordt de MIA dus niet in mindering gebracht. Andere overheidssubsidies die je voor de koop van de bedrijfsauto's kreeg gaan wel af van de SEBA. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Let op: voor de MIA gelden andere voorwaarden. Zo heb je om een MIA-melding te doen juist een definitieve overeenkomst nodig. De investering moet je dan al hebben gedaan. Je koopt dus eerst de auto en daarna doe je pas een MIA-melding (code E 3101). Kijk hiervoor op SEBA en MIA bij aanschaf emissieloze bedrijfsauto’s. Kortom, Voor de SEBA mag je de bedrijfsauto('s) nog niet hebben gekocht. Als de overeenkomst definitief is dan meld je dit voor de MIA

Rekenvoorbeeld SEBA

In dit voorbeeld kan een auto van € 40.000,-, zonder btw, een netto-vergoeding opleveren van € 5.893,-. Hierdoor kost de auto nog maar € 34.000,-. 

Voorwaarden:

 • Wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Je kunt nog afzien van koop als je toch geen subsidie krijgt.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan jou geleverd zijn en niet op je naam staan.
 • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor.
 • De bedrijfsauto is nieuw. 
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1, of N2 met een maximum gewicht van 4.250 kg en heeft een grijs kenteken met een B of V als eerste letter.
 • De netto-catalogusprijs van de bedrijfsauto in voertuigcategorie N1, of de verkoopprijs zonder btw van een bedrijfsauto in voertuigcategorie N2 is € 20.000 of hoger. De netto-catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Een elektrische bedrijfsauto in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Let op: het accupakket dat je kiest heeft invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen, en voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig uitstootvrij zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
   
Meer informatie

"Of het voor jou als bedrijf verstandig is om gebruik te maken van de subsidie hangt van een aantal zaken af", zegt André de Swart, van Cumela Advies. "Heb je bijvoorbeeld zonnepanelen? Gaat het goed samen met andere regelingen? Waar moet je werk uitvoeren? Heb je werk in zero-emissiezones? De subsidie loopt tot en met eind 2024, waardoor het interessant kan zijn om bij twijfel dit jaar toch door te pakken. Het is een dilemma tussen nu met subsidie of straks zonder subsidie en een iets betere elektrische accu hebben (verbetering van technische ontwikkeling)." Mocht je hulp willen dan raadt De Swart aan om contact op te nemen met de ondernemerslijn of met hem hierover in gesprek te gaan. 

Cumela Advies

André de Swart

Adviseur bedrijfskundige zaken