In het kort

7 maart 2013

Cumelabedrijven…

  • Maaien jaarlijks meer dan 10.000 kilometer bermen langs wegen;
  • Onderhouden ruim 140.000 kilometer sloten en watergangen;
  • Tekenen voor 70 procent van alle grondverzetwerk in Nederland;
  • Zorgen ervoor van 10.000 hectare aan sportvelden er netjes bij liggen;
  • Houden 60 procent van alle wegen vrij van sneeuw en ijs;
  • Rooien 90 procent van alle suikerbieten;
  • Vervoeren jaarlijks bijna 25 miljoen ton mest;
  • Zijn samen de grootste werkgever op het platteland.

Dit is de cumelasector!