Bedrijfsopvolging, een lastig proces

23 januari 2019
Tijdens of na een bedrijfsopvolging ontstaan er regelmatig conflicten of tegenstellingen die voorkomen hadden kunnen worden. Het kan gaan over tegenstellingen tussen de ondernemer en bedrijfsopvolger op emotionele, fiscale, technologische of organisatorische vlakken. CUMELA Advies kan u helpen met het voorkomen van deze problemen en onderwerpen bespreekbaar maken waardoor de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven te laat starten met het bespreken van een bedrijfsopvolging. Hierdoor worden onderwerpen op emotioneel en zakelijk niveau vaak onvoldoende besproken wat een goede samenwerking kan belemmeren of waardoor er zelfs conflicten kunnen ontstaan. Een voorbeeld is wie de feitelijke zeggenschap krijgt in de onderneming. Vaak wil de overdrager de zeggenschap behouden. Hierdoor blijft de overdrager zich nog te veel met de zaken bemoeien waardoor de opvolger zich niet kan ontwikkelen tot een echte ondernemer. Zo zal de opvolger minder risico durven te nemen en kiezen voor de veilige keuze. Bespreek dus van tevoren de taken en verantwoordelijkheden en de termijn voor uittreding van de overdrager.

Bespreek wensen en eisen
Het bespreken van elkaars wensen en eisen wordt vaak onvoldoende behandeld. Hierdoor kunnen meningsverschillen ontstaan met grote negatieve invloed op het bedrijf en de toekomst. Het is belangrijk om de persoonlijke wensen met elkaar te bespreken zoals het inkomen, vrije tijd en de gewenste koers van het bedrijf.

Feiten familiiebedrijven
Hier geven wij wat algemene statistieken over de Nederlandse familiebedrijven:

  • 30% van de familiebedrijven doorstaat de eerste generatiewisseling, 13% doorstaat de tweede generatiewisseling en 3% de derde generatiewisseling 
  • Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de voornaamste reden van de bedrijfsopvolging
  • Het familiebedrijf en de opvolging wordt vaak met eigen vermogen gefinancierd
  • Bij circa 40% van de familiebedrijven spelen min of meer continuïteitsproblemen (geen geschikte opvolger of angst voor toekomst)
  • 62% van alle bedrijven heeft in het geheel niet nagedacht over de opvolging of heeft het niet goed voor elkaar
  • Bij 50% van de familiebedrijven hebben alle kinderen aandelen, ongeacht of ze in het bedrijf werkzaam zijn
  • De meeste eigenaren zien op tegen het afstaan van de leiding van het bedrijf
  • De meeste ondernemers denken 3 jaar met de opvolging bezig te zijn

Begin tijdig
Het is belangrijk om tijdig te beginnen met het bespreken van een bedrijfsopvolging, een goede voorbereiding duurt gemiddeld 7 jaar. Zo kunnen onder andere fiscale en financiële onderwerpen, die veel geld kosten goed besproken worden, en is het mogelijk om al vroeg regelingen te treffen. Wanneer alle facetten van de bedrijfsopvolging de juiste aandacht krijgen kan het proces voor de belanghebbenden een succes worden. Het advies is om minimaal 10 jaar van te voren te starten met de eerste oriënterende gesprekken.

Meer informatie
Wilt u meer weten of samen met uw opvolger aan de slag met de bedrijfsopvolging of wilt u eventuele ondersteuning bij een onderwerp dan kunt u terecht bij de adviseurs Bedrijf & Strategie van CUMELA Advies. U kunt hiervoor contact opnemen met uw bedrijvenadviseur of de ondernemerslijn, via telefoon (033-247 49 99) of een e-mail sturen aan ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Noud van Unen
Bron: Business, E. C. (2018): Als familiebedrijf de wijde wereld in - ING economisch bureau. (2013): eigendomsoverdracht in het familiebedrijf