Agrarisch loonwerk

Ruim 1400 cumelabedrijven zijn actief in agrarisch loonwerk. Ze voeren agrarische werkzaamheden uit maar zijn ook steeds meer verantwoordelijk voor de gehele teelt of een specialisme. Deze agrarische dienstverleners hebben een sterke binding met de omgeving waarin ze actief zijn, bijvoorbeeld door hun kennis van bodems en watergangen. De cumelabedrijven laten hun vaktechnische belangen behartigen binnen de sectie Agrarisch loonwerk. In de komende jaren ligt hun focus op het verder verbeteren van de efficiëntie van machines en grondstoffen. Daarbij rekening houdend met watergangen, bodems, flora en fauna en omwonenden en de wensen van hun opdrachtgever en ketenpartijen.