In gesprek met de FUMO

Grote kans dat je als cumelabedrijf in Friesland wel eens te maken hebt gehad met de FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving). Op 6 juli gaan we met de medewerkers van de FUMO in gesprek.

Om meer transparantie en begrip voor elkaar te krijgen heeft de FUMO het Cumelabestuur van afdeling Friesland benadert voor een bijeenkomst voor de cumelabedrijven in Friesland. Door met elkaar in gesprek te gaan, meer verbinding met elkaar te krijgen en uitleg te geven over de huidige regelgeving, hopen het bestuur van Cumela Friesland en de FUMO op meer begrip en duidelijkheid.

Regelgeving en praktijk
De medewerkers van de FUMO geven aan de hand van praktische voorbeelden aan hoe de regelgeving in elkaar zit. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven waar jij als ondernemer in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Hoe brengen we de regelgeving en de praktijk met elkaar in evenwicht?


Waar en wanneer?
Datum     : woensdag 6 juli 2022 om 20:00 uur, inloop is vanaf 19:30 uur
Locatie     : FUMO, J.W. de Visserwei 10 te GROU


Hoe ziet de avond er uit?

  1. Omgevingsdienst Fryslân. Samenwerken aan een schone en veilige leefomgeving
  2. Besluit Bodemkwaliteit. Zodra je met grond gaat rijden, heb je met dit besluit te maken. Wat betekent dit in de praktijk?
  3. Grond en baggerspecie. Hoe lang je mag grond en bagger in depot zetten of thuis opslaan? En onder welke voorwaarden?
  4. Bouwstoffen.


Doe je mee?
Leden melden zich aan via de aanmeldknop. Je ontvangt een bevestiging met de locatie en tijdstippen in de mail.


Ben je niet lid van Cumela en wil je er bij zijn? Stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van je naam, je bedrijfsnaam en vestigingsplaats.

Graag tot zien op 6 juli!

Namens het afdelingsbestuur:
Stefan Speelman, voorzitter
Simon Broekstra, bedrijvenadviseur