Recht en regelingen

Men zegt wel eens dat iedereen wordt geacht om de wet te kennen maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Toch hebben ondernemers in de cumelasector dagelijks te maken met een veelvoud aan wet- en regelgeving. Wanneer je bijvoorbeeld een bouwput uitgraaft, heb-je al te maken met overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. De juridische specialisten van CUMELA Advies helpen u graag de weg te vinden in het doolhof van wettelijke regels. En die enkele keer dat het mis gaat, helpt CUMELA u op te komen voor uw recht.