In kort bestek - Onderbouwing van prijzen

Datum: 14 april 2022
Laatst bijgewerkt: 14 april 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over de onderbouwing van prijzen.

Beste Geralde,

Ik heb met ons bedrijf ingeschreven op een aanbesteding en helaas zijn wij niet als winnaar uit de bus gekomen. Ik zie alleen nergens staan wat het verschil is tussen ons en de winnaar. Hoe zit dat?

Beste aannemer,

In artikel 2.130 van de Aanbestedingswet is bepaald dat de gunningsbeslissing de relevante redenen voor die beslissing moet omvatten. In lid 2 is dat verder uitgewerkt. Daarin staat dat onder relevante redenen in elk geval de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijving én de naam van de winnaar vallen. Het doel van deze motiveringsplicht is dat de inschrijvers de wijze van beoordeling kunnen toetsen en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt.

Getwist kan worden over de vraag wat ‘voldoende’ onderbouwing betekent. Soms is een tabel met de scores van de inschrijvers niet voldoende om aan de motiveringsplicht te voldoen, omdat daaruit niet duidelijk wordt wat de winnende inschrijving beter maakt dan de eigen inschrijving. Helaas zijn er ook uitspraken waarbij alleen een matrix met een score van alle inschrijvers en een toelichting op uitsluitend de eigen inschrijving voldoende was.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde afgelopen najaar dat het verplicht is om in de motivering van de gunningsbeslissing de voordelen en relatieve kenmerken te vermelden, maar dat dit op neutrale wijze mag worden vermeld, omdat bedrijfsvertrouwelijke informatie niet zo maar mag worden gedeeld. Volgens het Hof kunnen sommige aspecten bijvoorbeeld samengevat worden vermeld.

Helaas zijn er alweer twee nieuwe uitspraken van de rechtbank Den Haag, waarbij in het ene geval werd geoordeeld dat alleen een scoretabel onvoldoende is, terwijl in de andere uitspraak het tegengestelde werd geoordeeld. Absolute duidelijkheid is er dus nog niet. Een verwijzing naar het arrest van het Europese Hof van Justitie kan jou als aannemer echter wel een (stevige) steun in de rug bieden wanneer niet aan de motiveringsverplichting is voldaan.