laptop

Vragen over contributie

Wat doet Cumela met mijn contributiegeld? Waarom wil Cumela mijn omzet weten? Hoe ziet de contributieregeling er uit? Vragen waar je een antwoord op wil als je lid wordt of wanneer je de contributiefactuur ontvangt. We zetten het hier op een rijtje.
Waaraan besteedt Cumela mijn contributiegeld?

Dat is bijna te veel om hier te benoemen. Onder andere voor het persoonlijke contact, bedrijfsbezoeken en studieclubs. Maar ook de Cumela Ondernemerslijn, het Vakblad Grondig en nog veel meer. Het meeste gebeurt achter de schermen. Je krijgt een compleet beeld door onze jaarverslagen er op na te slaan. Je vindt ze als downloads onderaan de pagina Over Cumela.

Hoe geef ik mijn omzet door aan Cumela?

Je krijgt elk jaar een mail van Cumela met een link naar het ledendeel van onze website. Via ‘Mijn Cumela’ op www.cumela.nl kom je hier ook. Nadat je ingelogd bent, kom je in de omgeving waar alleen jij toegang tot hebt. Hier vind je onder andere de knop ‘Omzetopgave’. Klik die aan. Het grootste deel van je gegevens zijn (voor)ingevuld. Je vult hier je omzetbedrag in en past indien nodig de ingevulde gegevens aan. Nadat je akkoord gegaan bent, verstuur je je opgave. Je ontvangt een kopie van je opgave in je mailbox. 

Ik heb de mail ontvangen waarin Cumela om mijn ondernemingsomzet van vorig jaar vraagt. Maar ik weet de omzet nog niet. Wat doe ik?

Bewaar de mail eventueel ter herinnering. Je kunt het hele jaar (tot en met 31 december) via ‘Mijn Cumela’ je omzetopgave inleveren. Je ontvangt na enige tijd ook een herinnering van Cumela om opgave te doen.

Waarom is mijn omzetopgave belangrijk?

Ieder jaar vragen we je als lid om je omzet van het voorafgaande jaar aan ons door te geven. Je opgave is belangrijk, omdat: 

  • dit de basis vormt voor het vaststellen van de hoogte van de contributie die je betaalt. 
  • dit belangrijke informatie bevat voor ons als brancheorganisatie. Met je opgave kunnen we de omvang van de cumelasector inzichtelijk maken. Dat is belangrijk als we in gesprek zijn met externe partijen zoals politici, zowel landelijk als lokaal, beleidsmakers en andere partijen.
  • we bij een accountantscontrole aan moeten tonen waarom we jou in een bepaalde contributieklasse ingedeeld hebben.
Wist je dat... 
  • we je onderneming een klasse hoger in moeten schalen, als we je opgave niet ontvangen? 
  • je de inhuurkosten van collega's die ook lid zijn van Cumela in mindering mag brengen op je opgave? 
  • je de verkoopwaarde van hulpstoffen (bijvoorbeeld rioleringsmateriaal of kuilplastic) voor maximaal 20% hoeft mee te tellen? 
  • je als je ook klant bent bij Cumela Verzekeringen, je via hen ook een soortgelijk verzoek krijgt? Dit komt omdat we de omzetgegevens niet met elkaar mogen uitwisselen. 
Tot wanneer kan ik mijn omzetopgave inleveren?

Tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.

De contributieklasse en het bedrag op de factuur kloppen niet. Hoe kan dat?

Dat kan twee oorzaken hebben. Het is mogelijk dat je bedrijfsactiviteiten veranderd zijn sinds je laatste omzetopgave en dat de contributieklasse niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Het kan ook zijn dat je in het voorgaande jaar geen omzetopgave ingeleverd hebt. In dat geval moeten we je onderneming een jaar later één klasse hoger indelen. 

Hoe kan het dat ik een contributiefactuur krijg, terwijl ik nog geen omzetopgave gedaan heb?

Kort nadat de nieuwe contributiebedragen zijn vastgesteld door het Verenigingsbestuur ontvang je jouw contributiefactuur. Dit is meestal in maart van elk jaar. Het is goed mogelijk dat je jouw omzet van het voorgaande jaar dan nog niet precies weet. Dat is geen probleem. Wanneer we op dat moment nog geen omzetopgave hebben ontvangen, dan baseren we de hoogte van je contributie op je laatst bekende omzetopgave. Vervolgens kun je tot 31 december van dat jaar je omzetopgave inleveren. Mocht daaruit blijken dat je in een andere omzetklasse hoort dan corrigeren we de door jou reeds betaalde contributiefactuur.

Wie bepaalt of de contributie aangepast wordt?

De ALV heeft de contributie vastgesteld in 2022. Aanpassingen worden ieder jaar doorgevoerd op basis van de CBS-consumentenprijsindex per 1 oktober van het voorgaande jaar. Bij extreem hoge of lage indexcijfers kan het Verenigingsbestuur ontheffing verlenen om hiervan af te mogen wijken.

Waar vind ik de contributieregeling?

Onze contributieregeling is uitsluitend inzichtelijk voor leden en beschikbaar na het inloggen. 

Mijn bedrijf is beëindigd. Moet ik nu voor het hele jaar contributie betalen?

Bij bedrijfsbeëindiging stopt het lidmaatschap op de dag dat je bedrijf formeel beëindigd is. Je betaalt dus contributie naar rato in het desbetreffende jaar. In overleg kunnen we hier vanaf wijken. 

De omzet van mijn onderneming is gedaald. Betaal ik nu minder?

Het is mogelijk dat je omzet dusdanig lager is, waardoor je in een lagere contributieklasse valt. Als de oorspronkelijke contributiefactuur op een hogere klasse gebaseerd is, corrigeren we die met een creditfactuur. 

De omzet van mijn onderneming is gegroeid. Krijg ik nu een hogere contributiefactuur?

Dat is mogelijk. Een hogere ondernemingsomzet kan betekenen dat we je in een hogere contributieklasse indelen. In het geval dat nog niet verwerkt was in de contributiefactuur ontvang je een aanvullende factuur. Overigens hebben we daarbij afgesproken dat je niet meer dan één klasse tegelijk stijgt als er sprake is van autonome groei (groei die ontstaan is door meer omzet onder dezelfde bedrijfsvoering). In het geval je meer omzet maakt omdat je bijvoorbeeld je werkzaamheden hebt uitgebreid door een overname, is er geen sprake van autonome groei. In dat geval delen we je direct in de juiste klasse in.

Ik koop materialen in die wij in onze werken gebruiken. In hoeverre moet ik dat meetellen bij de omzetopgave?

Enkele voorbeelden zijn rioleringsmateriaal bij het bouwrijp maken van een bedrijventerrein en kuilplastic dat jij levert tijdens het inkuilen. De inkoop van deze hulp- en grondstoffen die je verwerkt in de dienst wordt onderdeel van de omzet die je maakt. Om te voorkomen dat er, vooral wanneer je relatief veel of duur materiaal verwerkt, een vertekend beeld van je omzet zou ontstaan, hebben we afgesproken dat je maximaal 20% van de verkoopwaarde van de verwerkte hulp- en grondstoffen meetelt bij je omzetopgave.

Ik huur regelmatig een collega in, die ook lid is van Cumela. We geven de omzet, die we samen maken, allebei op bij Cumela. Moet dit? 

Dat hoeft niet. Als jullie beiden deze omzet op geven, betaal je allebei contributie over dezelfde omzet. Als inhurende partij mag je de omzet, die jij maakt door de inhuur van een ander cumelalid, in mindering brengen op je opgave. Twijfel je of je collega lid is van Cumela? Bel even met de Cumela Ondernemerslijn via (033) 247 49 99.

Ik kan op dit moment de contributiefactuur niet betalen. Wat nu?

Neem in dat geval contact met ons op. Bel met de collega’s van de financiële administratie via (033) 247 49 00. We denken graag met je mee over de mogelijkheden van een betalingsregeling. In overleg is er veel mogelijk.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Opzeggen van je lidmaatschap dien je schriftelijk te doen, bijvoorbeeld met een e-mailbericht. Houd rekening met een opzegtermijn van drie maanden. In het geval je de contributiefactuur (voor het hele jaar) al betaald hebt, crediteren we het eventueel teveel betaalde deel.

Vragen?

Vragen over je factuur? Bel met de collega’s van de financiële administratie via 033 - 247 49 00.
Over de omzetopgave en de contributieregeling? Bel met de Ondernemerslijn 033 - 247 49 99.

Laatst bijgewerkt: 14 augustus 2023