lampje

Bestemmingsreserve aanvragen

Cumela reserveert incidenteel gelden voor de bestemmingsreserve. Deze gereserveerde gelden kunnen besteed worden aan zaken met een incidenteel karakter. Het project dient in principe een innovatief karakter te hebben en aan de gehele sector ten goede te komen. Leden en medewerkers van Cumela kunnen projecten indienen welke ten laste komen van de bestemmingsreserve.

Proces bestemmingsreserve

  • Vul het projectvoorstel bestemmingsreserve in (zie format hieronder)
  • Mail het projectvoorstel naar [email protected] 
  • Je ontvangt een bevestiging van ontvangst
  • [email protected]  zorgt voor indiening van het voorstel bij het bestuur
  • Binnen 6 weken ontvang je een 1e reactie van het Dagelijks Bestuur
  • Indien het projectvoorstel een mondelinge toelichting behoeft word je uitgenodigd deze te geven aan het bestuur
  • Het streven is binnen 3 maand na ontvangst van het projectvoorstel de indiener het besluit over de aanvraag van het project mee te delen.

Format Projectvoorstel bestemmingsreserve

1. Naam project
Wat is de naam van het project

2. Doel
a. Beschrijf waarom dit project relevant is voor de cumela sector, de leden of de Cumela organisatie
b. Beschrijf wat er met dit project beoogd wordt

3. Toetsingscriteria
Beschrijf en onderbouw:
a. Waarom dit project gefinancierd dient te worden uit de bestemmingsreserve
b. Welke mogelijke andere financieringsmogelijkheden zijn er
c. Hoeveel % van de leden heeft en welke leden van Cumela hebben (in)direct profijt van dit project
d. Welk belang de aanvrager heeft bij dit project

4. Afbakening
Wat behoort wel en niet tot het project

5. Begroting
Wat is de investering in geld en tijd

6. Planning
Wanneer is het gereed

7. Risico
Welke mogelijke risico’s zijn er

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2022