lestrekker

Weer praktijkexamens T-rijbewijs vanaf 15 juni

Datum: 12 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 23 januari 2024
Door: Hero Dijkema
Het CBR start vanaf 15 juni de praktijkexamens voor het T-rijbewijs weer op. Uit TNO-onderzoek blijkt dat met mondkapjes ook de T-examens veilig afgenomen kunnen worden. Vanaf 18 mei zijn de overige praktijkexamens voor beroepsmatige rijbewijzen al opgestart.

Het opstarten van de T-examens hing af van de uitkomsten van een TNO-onderzoek. In opdracht van CBR heeft TNO onderzoek gedaan naar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tijdens praktijkexamens te voorkomen. Uitkomst is dat het dragen van mondkapjes door leerling en examinator afdoende is. De mondkapjes worden door CBR verstrekt.

Daarnaast moeten er nog meer hygiënemaatregelen worden genomen. Zo moeten oppervlaktes, die in en buiten de cabine worden aangeraakt, gereinigd worden voor elk praktijkexamen. Ook moet de tractor voor het examen 10 minuten worden gelucht. Verder moet de kandidaat voor het examen vijf gezondheidsvragen beantwoorden. Wanneer deze allemaal met nee worden beantwoord kan er afgereden worden. Het is zelfs mogelijk dat de examinator de temperatuur van de kandidaat wil opnemen.

Cumela is blij dat nu ook de praktijkexamens voor het T-rijbewijs weer worden opgestart. Met name voor leerlingen van de BBL- en BOL-opleidingen Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is een T-rijbewijs noodzakelijk voor hun leertraject. Zo hebben BBL-leerlingen (BeroepsBegeleidende Leerweg) hun T-rijbewijs al vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2020 nodig. Zonder T-rijbewijs zal het praktisch niet mogelijk zijn om een leerbedrijf te vinden.

Het T-rijbewijs is verder noodzakelijk voor agrarische opleidingen en de opleiding Machinist Grondverzet. Totaal gaat om ongeveer 800 tot 1.000 leerlingen, die op korte termijn het T-rijbewijs nodig hebben. En natuurlijk geldt dit ook voor alle meewerkende jongens en meisjes van een cumelabedrijf of agrarisch bedrijf, die daarvoor met landbouwvoertuigen over de weg moeten rijden. Jaarlijks neemt het CBR meer dan 5.000 praktijkexamens af voor het T-rijbewijs.