De Regt, Tractor, kipper, New Holland, 2023

"Tractor en bouwmachine houden zich netter aan snelheid"

Datum: 22 december 2023
Laatst bijgewerkt: 22 december 2023
Door: Herma van den Pol
"Sinds de tractor en bouwmachine een kenteken hebben lijken we in metingen een dalende gemiddeld snelheid te zien", zegt Niels Bosch, van Royal HaskoningDHV. Hij werkt mee aan een evaluatie van de kentekening en het neerzetten van Kwaliteitsnetwerken (land)bouwverkeer. "Het lijkt erop dat ze netter gaan rijden." Positief voor de veiligheid." En het landbouw- en bouwverkeer staat steeds vaker op de agenda bij gemeenten en wegbeheerders.

Erik van Aaken, voorzitter van de afdeling Noord-Brabant van brancheorganisatie Cumela, tekende donderdag de intentieverklaring Kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer, regio West-Brabant. Dat deed hij samen met 16 gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en de agrarische brancheorganisatie ZLTO. 

Groepsfoto kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer
Startschot

Het tekenmoment vormt het startschot om aan de slag te gaan met het oplossen van de knelpunten met betrekking tot (land)bouwverkeer. En een verbetering van de bereikbaarheid van landbouw- en bouwverkeer in West- Brabant. "Op de eerste plaats willen we een verbetering van de verkeersveiligheid", zegt Brabantse gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Met dit kwaliteitsnetwerk gaan we daaraan werken en daarom noem ik dit een mijlpaal. En we kunnen de kwaliteit van het netwerk voor de landbouw- en bouwsector verbeteren."

Iets waar kentekening indirect aan meehielp. Dat blijkt ook uit de woorden van Jan Maurix, programmaleider Infrastructuur & Assetmanagement bij Provincie Noord-Brabant. "Voor die tijd schoof de vraag over de plaats van landbouw- en bouwverkeer op de weg van de een naar de ander. Zo los je niets op. We gaan het samen oplossen. We gaan zoeken naar passende oplossingen. Dat vraagt om creativiteit en inzicht."

Erkenning van plaats op de weg

Al voor de  kentekenen stelde de wet: landbouwvoertuigen mogen rijden op alle wegen met uitzondering van autowegen, autosnelwegen en wegen met een geslotenverklaring voor langzaam verkeer in het algemeen of voor landbouwvoertuigen en andere motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) in het bijzonder (resp. verkeersborden C9 en C8). 

"Daarnaast zien we dat oude doorgaande routes door kernen verkeersveilig worden ingericht waardoor het grote landbouw- en bouwverkeer er fysiek moeilijk doorheen kan rijden", schetst Bosch de huidige praktijk. "Door het ontbreken van inzicht in aantallen en vervoersbewegingen, de grote verschillen tussen seizoenen en dagen in de week en daarmee zicht op de effecten op doorstroming en verkeersveiligheid is het zoeken naar de juiste routes geen eenvoudige klus. "

"Met het Kwaliteitsnetwerk (land)bouwverkeer staan de belangrijkste doorgaande verbindingen voor het (land)bouwverkeer voor Regio West Brabant op de kaart", zegt Bosch. "Vanuit dit netwerk kunnen we oplossingen gaan bedenken voor de bestaande knelpunten." 

"Door het neerzetten van het Kwaliteitsnetwerken landbouwverkeer krijgen we erkenning van onze plaats op de weg", zeggen Van Aaken en Cumela-bedrijvenadviseur Wilco Emons. Zo verstuurden ze meteen na het tekenen van de verklaring twee brieven op naar provincie Noord-Brabant. "Zo zetten we twee lastige en gevaarlijke verkeerspunten op de agenda en kunnen we dit samen op gaan pakken."

 intentieverklaring landbouwverkeer
Meer netwerken neerzetten

 "En ik hoop dat we zo overal in de provincie kunnen gaan uitrollen", zegt Van Aaken. Cumela zet zich in om in elke provincie dit soort netwerken neer te gaan zetten.  "Door het vastleggen van de routes kunnen we beter onze plaats op de weg veiligstellen", zegt Emons. "Dat hebben we nodig! Het beheer van wegen valt onder verschillende partijen wat het lastig maakt om je plaats op de weg te bewaken. Dat kun je als bedrijf alleen niet oppakken. Dat kan alleen samen", zegt Van Aaken.

Het helpt dat door de kentekening de landbouwmachines en bouwmachines zachter zijn gaan rijden. "Door kentekening mochten ze officieel harder gaan rijden", zegt Bosch, "maar we zien juist dat bestuurders zich netter aan de snelheid zijn gaan houden." 

Bosch: "Wat ik ook kan zeggen is dat we langzamerhand zien dan gemeentes en wegbeheerders acteren op openstelling. Het staat steeds vaker op de provinciale agenda." En misschien zie je hierin ook de verandering in de politieke samenstelling op provinciaal niveau terug. Wat de reden ook is alle beetjes helpen.