sjorren, lading,, zekeren, spanbanden

Toolbox: gebruik van spanbanden

Datum: 1 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Vaste lading, zoals een minigraver, moet altijd goed worden vastgezet op een aanhangwagen of oprijwagen. Goed zekeren betekent dat de lading bij een noodstop of bij plotseling uitwijken niet kan verschuiven. Ook losse graafbakken moeten altijd worden gezekerd. Zet spanmiddelen altijd vast aan de sjorogen van de machine en aan de sjorogen van de laadvloer.

Spanbanden of -kettingen

Voor het zekeren van lading worden spanmiddelen (spanbanden of spankettingen) gebruikt. Er zijn twee belangrijke principes voor ladingzekering:

  1. krachtsluitende ladingzekering: de lading wordt door een sjormiddel (spanband) met kracht op de laadvloer gedrukt (neersjorren van de lading). Door de grotere wrijvingskracht van de lading op de laadvloer kan de lading niet meer verschuiven.
  2. vormsluitende ladingzekering: de lading wordt opgesloten zodat deze niet meer kan bewegen. Dit kan door rondom (vierkant of diagonaal) met vier spanbanden of spankettingen de lading vast te zetten (direct sjorren van de lading). De lading tegen het kopschot plaatsen is ook vormsluitende ladingzekering.

Spanbanden moeten altijd zijn voorzien van een label met allerlei informatie. Belangrijk is het dat spanbanden voldoen aan de norm EN 12195-2 en die staat op het label. De belangrijkste gegevens op de labels zijn de waardes met de maximale belasting van de spanband.

zekeren, spanbanden, label

Neersjorren en STF-waarde

Bij een spanband die wordt gebruikt voor neersjorren is het belangrijk om te kijken naar de STF-waarde. Deze waarde geeft aan wat de maximale neerwaartse kracht is die er met de spanband kan worden uitgeoefend op de lading.

De waarden van de krachten staan vermeld in daN (decanewton). Dit klinkt ingewikkelder dan het is, want 1 daN komt ongeveer overeen met één kilogram. Staat op het label van de sjorband STF 320 daN, dan kan er dus een neerwaartse kracht van maximaal 320 kilo worden uitgeoefend op de lading. Een kracht die alleen gehaald kan worden bij het gebruik van een spanratel.

Direct sjorren LC-waarde

Bij het direct sjorren is de LC-waarde van belang en moet je daar naar kijken. De LC-waarde bepaalt de maximale breeksterkte van de spanband.

antislipmat

Ondergrond

Hoeveel spanbanden je nodig hebt hangt af van het gewicht van de lading en van de stroefheid van de laadvloer. Met een stroeve laadvloer heb je veel minder spanbanden nodig. Het gebruik van antislipmatten is daarom nodig voor een efficiënte ladingzekering. Op een gladde laadvloer (metaal of glad door modder) heb je anders 10 keer meer spanbanden nodig.

Een vuistregel is dat je bij gebruik van antislipmatten en spanbanden met een STF-waarde van 250 daN, er één spanband per 1000 kg ladinggewicht nodig is. Weegt je minigraver 2500 kg, dan heb je afgerond 3 spanbanden met een STF van 250 daN nodig.

Aandachtspunten:

  • Zorg voor een schone en stroeve laadvloer.
  • Gebruik altijd antislipmatten.
  • Zet lading tegen het kopschot als het kan.
  • Gebruik bij neersjorren altijd minimaal twee spanbanden.
  • Gebruik altijd een spanelement zoals een ratelspanner.
  • Zet de spanmiddelen vast aan de sjorogen van de laadvloer.
  • Let er op dat spanbanden niet beschadigd of ingescheurd zijn.
  • Gebruik spanband nooit als hijsmiddel.

Bekijk de toolbox in PDF

Digitale toolboxen

Alle toolboxen zijn ook digitaal te gebruiken via de Veilig Vakwerk-dienst. Ga voor meer informatie naar: www.veiligvakwerk.nl

Colland

Voor meer informatie over veilig werken kijk je op www.agroarbo.nl. Deze toolbox is mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.